O YETTELU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA SAFE NET USLOVI KORIŠĆENJA
 

Safe Net – Uslovi korišćenja


Safe Net Servis podrazumeva funkcionalnosti koje su opisane u nastavku i funkcioniše ukoliko se koristi u Yettel mobilnoj mreži na APN tačkama pristupa Internet i Net.


Zaštita


Safe Net  je zasnovan na DNS tehnologiji i uključuje sledeće usluge za sve zaštićene uređaje:
 • zaštitu od malwera , phishinga i botnet napada ograničavanjem pristupa kompromitovanim sajtovima na internetu;
 • pomoć u zaštiti od zlonamernih programa pomoću kojih neovlašćene osobe pokušavaju da oštete ili zloupotrebe korisničke podatke i/ili programe, sprečavajući Vas da pristupite sajtovima koji distribuiraju takav softver i ograničavajući njihove mogućnosti povezivanja sa vašim sistemima nakon instalacije Servisa;
 • mogućnost ograničavanja pristupa Internetu deci i omladini putem blokiranja određenih veb lokacija na osnovu profila i kategorija sadržaja, održavanja dozvoljenih i blokiranih lista za pojedinačno odobrenje ili blokiranja veb lokacija i uvođenja ograničenja vremena pretraživanja podataka na Internetu;


Važno: Opisane funkcionalnosti zasnovane su na imenima domena (domeni i/ili poddomeni) i nije moguće zaštititi punu URL adresu (poput domena/putanja).


Safe Net funkcionalnosti: 

 • Servis Safe Net pruža filtriranje zlonamernih veb lokacija na osnovu reputacije domena – servis identifikuje i blokira zlonamerne veb lokacije koje spadaju u kategorije kao što su: malware, phishing i botnet.
 • Anti malware – funkcionalnost pruža zaštitu pretplatničkih uređaja protiv bilo kakvih pretnji ili napada zlonamernih softvera kao što su reklamni softver – adware, špijunski softver - spyware i bilo koji drugi zlonamerni softver
 • Anti Phishing – je funkcionalnost koja štiti korisnike od lažnih veb lokacija, koje su često savršene replike legitimnih veb lokacija i koje se ne mogu otkriti ljudskim okom.  Zaštita u ovom slučaju se sprovodi otkrivanjem lažne e-poruke i blokiranjem phishing veb lokacija.
 • Anti Botnet – Botnet je grupa uređaja povezanih na Internet, od kojih svaki pokreće jedan ili više napada na određene druge uređaje, Botneti se mogu koristiti za izvođenje napada distribuiranog uskraćivanja usluge (DDoS), za krađu podataka, za slanje neželjene pošte i omogućuje napadaču da pristupi uređaju i njegovoj vezi. Na ovaj način onaj ko napada može da kontroliše mrežu uređaja koristeći softver za komandu i kontrolu I na taj način zarobe uređaj krajnjeg korisnika u svoju tzv. botnet mrežu koja se potom koristi za dalje napade. Reč „botnet“ je sastavni deo reči „robot“ i „mreža“ gde se termin obično koristi sa negativnom ili zlonamernom konotacijom. Anti botnet funkcionalnost automatski generiše proveru botnet-a kada korisnik pregleda veb lokaciju.  Ukoliko se otkrije rizik, Anti Botnet šalje nazad poruku upozorenja pretplatnikovom uređaju. Najuobičajenije rešenje protiv botnet-a je upotreba CAPTCHA koda koji testom unosa zadatog koda određuje da li se iza zahteva nalazi čovek ili mašina.  
 • Posebna funkcionalnost je mogućnost filtriranja pristupa veb sadržajima: Koristi se za roditeljsku kontrolu i kontrolu sadržaja za mala i srednja preduzeća gde pretplatnik može blokirati nepoželjan internet sadržaj koji pripada određenim kategorijama (npr. društvene mreže, pornografija, igre, droge i/ili drugi sadržaji).
 • Vreme mirovanja – Obično se koristi u svrhe roditeljske kontrole, pretplatnik može da definiše kada je pristup internetu dozvoljen.
 • Izveštavanje – višestruki izveštaji (lični ili na nivou mreže) dostupni su odmah nakon što pretplatnik krene da koristi servis.

Garancija


Sa Servisom Safe Net, YETTEL i proizvođač softvera brinu o bezbednosti u skladu sa odgovarajućim stanjem tehnike i delom u obimu isporuke u zavisnosti od nabavljene usluge ili operativnog sistema. YETTEL nastoji da postigne visok nivo dostupnosti svojih usluga. Kao dopuna postojećim ugovornim uslovima između YETTELi korisnika, YETTELne može ponuditi nikakvu odgovornost da osigura da pojedinačne bezbednosne funkcije mogu pružiti apsolutnu zaštitu.

Dodatno, YETTELne preuzima bilo kakvu odgovornost:
 • za neprekinuto i besprekorno funkcionisanje, kvalitet i kontinuiranu dostupnost usluga, i njihove pojedinačne funkcionalnosti;
 • za besprekorno funkcionisanje usluga na svim krajnjim uređajima i u kombinaciji sa svim hardverskim i softverskim komponentama kao i operativnim sistemima;
 • za staranje da napadi, pristupi trećih strana ili malver programi na drugi način ne utiču negativno na korišćenje drugih usluga ili nanose drugu štetu korisniku;
 • za ispravno funkcionisanje na uređajima koji nisu kupljeni od YETTEL ili nisu na listi podržanih uređaja.

Odgovornost


YETTEL ne može preuzeti nikakvu odgovornost ako su rezultati oštećenja ili neželjene veb lokacije dostupni na zaštićenom uređaju uprkos instaliranom i ažuriranom softveru na zaštićenom uređaju. YETTELisključuje bilo kakvu odgovornost - npr. za štetu u vidu gubitka podataka ili bilo kakve izgubljene dobiti ili naknadne štete - u meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom. YETTELne snosi odgovornost za štetu nastalu nezakonitim korišćenjem njegovih usluga ili usluga koje krše uslove korisničkog ugovora. YETTELne snosi odgovornost ako je izvršenje usluge delimično ograničeno ili nemoguće zbog više sile. Konkretno, nestanak struje i prisustvo malvera (npr. virusni napadi) se smatraju višom silom.

Zbog činjenice da zlonamerni softveri neprestano evoluiraju, Safe Net servis ne pruža apsolutnu, 100% zaštitu od svih postojećih i budućih malvera. Međutim, bez obzira na ovu činjenicu, Safe Net servis pruža najveći stepen zaštite koji se razumno može očekivati od drugih uporedivih sličnih servisa koji su dostupni na tržištu. Ovo je iz razloga što ne postoji ni jedan proizvod ili servis koji korisnika može 100% zaštiti od zlonamernih pretnji osim ukoliko korisnik nije prisutan na internetu sve vreme.

Safe Net servis namenjen je upozorenju pretplatnika na uočenu opasnost od štetnih veb lokacija i otežavanju pristupa neovlašćenim trećim licima mreži podataka pretplatnika, ali ne obezbeđuje potpunu sigurnost i zaštitu pretplatnika na internetu. YETTEL ne preuzima odgovornost za nefunkcionisanje ili lošije rezultate servisa Safe Net usled delovanja trećih lica ili zbog kvara operativnog sistema pretplatnikovog uređaja i Internet veze koju nije izazvao YETTEL. YETTEL nije odgovoran za štetu koju je sam pretplatnik prouzrokovao, usled njegove sopstvene postavke ili naknadne promene podešavanja servisa koje nije izvršio YETTEL.

U slučaju da korisnici imaju instaliran neki malware na svom računaru, telefonu (instaliran putem USB-a ili SD kartice ili na neki drugi način), korisnici će biti zaštićeni ako koriste originalna podešavanja za DNS servis koje je Yettel zadao. Ukoliko korisnici pokušavaju da direktno izađu na  internet unoseći u pretraživač IP adrese veb domena onda servis neće raditi I neće pružiti zaštitu I Yettel ne odgovara za pružanje servisa. Safe Net pruža krajnjim korisnicima zaštitu zasnovanu na DNS servisu u slučaju da je korisnik pokrenuo izlazak na neku veb stranicu na internetu ali ne pruža zaštitu u slučaju ako spoljni napadač pokušava da se poveže sa korisnikovim uređajima (na osnovu malevera koji je prethodno instaliran putem USB-a/SD-a ili na neki drugi način) koristeći bilo koju postojeću ranjivost (npr neki malware na uredjaju korisnika).


Uslovi korišćenja

 • Da bi korisnik pristupio Servisu mora da ima aktivnu internet konekciju na Yettel mreži;
 • Pre registracije, Korisnici će se upoznati sa uslovima korišćenja Servisa na web adresi Yettel-a gde prilikom aktiviranja servisa korisnik ujedno prihvata Uslove korišćenja servisa Safe Net;
 • Yettel vrši obradu podataka o ličnosti korisnika na način i u skladu sa Obaveštenjem o privatnosti prilikom korišćenja „Safe Net“ servisa dostupnim na: https://www.yettel.rs/sr/o-yettelu/safe-net-obavestenje-o-privatnosti
 • Cena aktivacije servisa je regulisana Cenovnikom, koji je dat na sajtu yettel.rs za korisnike Yettel Srbija;
 • Korisnici će moći u zavisnosti od tarifnog paketa, da aktiviraju Servis besplatno putem aplikacije ili web Yettel portala;
 • Yettel ne snosi odgovornost ukoliko internet saobraćaj bude naplaćen, ili ukoliko korisnik koristi bilo koji drugi vid pristupa internetu, a  prethodno nije pravilno aktivirao Servis;
 • Internet saobraćaj podrazumeva kontinuirani protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenje Servisa;
 • Yettel zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja servisa privremeno delimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja servisa;
 • Servis funkcioniše jedino ako korisnici pristupaju internetu preko Yettel mreže a ne preko Wi-Fi, ADSL, ili mobile internet data saobraćaja drugog provajdera, kablovskog interneta. Yettel neće obezbeđivati dodatni internet saobraćaj za ovu uslugu;
 • Yettel može kontaktirati korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom i pružanjem informacija o Servisu;

Efikasnost pružanja servisa

Korisnici Safe Net servisa neće biti zaštićeni u sledećim slučajevima, jer Yettel ne garantuje za efikasnost pružanja servisa ukoliko korisnici izbegavaju Yettel podešavanja servisa kojima se garantuje rad Safe Net servisa:  

 • Ukoliko se promene DNS postavke pri čemu se koriste drugačija DNS podešavanja od podrazumevanog koji pruža Yettel. 
 • Korišćenje VPN-a koji će sakriti svu navigaciju, uključujući i DNS zahteve za izlazak na internet.
 • Korišćenjem veb proksija ili sličnog rešenja, gde je moguće pristupiti veb proksi stranici a odatle se povezati sa bilo kojim drugim sadržajem. U tom slučaju, krajnji korisnik će od DNS-a zahtevati samo domen veb proksija, a taj proksi server će interno rešavati u bilo kom DNS-u koji koristi sve ostale upite. Isto tako Yettel ne garantuje za rad servisa ukoliko se koristi Apple Private Relay-a. 
 • Kada preuzmu sadržaj sa servera koji je legitiman (npr. sajt za deljenje datoteka) ili sa e-pošte, ftp-a ili drugih usluga, ako je sadržaj zaražen
 • Kada je legitimna stranica kompromitovana i samo određeni deo veb stranice hostuje zlonamerne stranice. Na primer. wordpress sajtovi su obično pogođeni ranjivostima zbog kojih neki zlonamerni akteri mogu da dodaju sadržaj za koji vlasnik ne zna ako se server ne ažurira redovno. To bi im omogućilo da hostuju sajtove za krađu identiteta na, obično, sajtovima malih preduzeća. Ovo je vrlo čest slučaj prilikom prevara vezanih za krađu identiteta. U ovom slučaju, glavna lokacija stranice neće biti kategorisana kao zlonamerni softver i blokirana, osim ako nije pogođen glavni deo sajta.
 • Kada korisnici servisa pristupaju veb stranicama direktno koristeći IP adrese, jer one nisu potvrđene ni za jedno DNS rešenje.
 • Ukoliko korisnici koriste Apple Private Relay-a
Tokom korišćenja Safe Net servisa, moguće je konektovati se ka legitimnim domenima na svim portovima. Maliciozni domeni će krajnjem korisniku prikazivati blokiranu stranicu isključivo na standardnim portovima, ova logika se preslikava i na sve ostale protokole npr. FTP/SFTP, SSH, cPanel, IMAP, SMTP, WHM itd.. Prilikom komunikacije putem protokola koji rade na nestandardnim portovima, povratna informacija o malicioznom domenu neće biti prikazana, već će rezultirati neuspešnom konekcijom“.
  


Korišćenje, aktivacija i deaktivacija:

 • Aktivacija / deaktivacija servisa se obavlja preko Yettel aplikacije od strane krajnjeg korisnika. 
 • Kod Postpaid korisnika dužina promotivnog perioda je tri meseca pri čemu se prvi mesec računa kao mesec u kome je servis aktiviran. Svaki korisnik može samo jednom imati promotivni period gde se nakon isteka promotivnog perioda korisnici zadužuju za svaki naredni mesec sve dok se ne otkaže pretplata. 
 • Odredjeni pretplatnici u zavisnosti od tarifnog paketa mogu da koriste servis besplatno.
 • Aktivirani dodatak se automatski obnavlja svakog meseca. Korisnik može u svakom trenutku da se odjavi sa dodatka putem Yettel mobilne ili veb aplikacije. 
 • Za Prepaid korisnike promotivni period je 90 dana i  servis se naplaćuje nakon 90-og dana  i pruža se narednih 30 dana. Svaki naredni period produženja pružanja servisa je na 30 dana I naplaćuje se na početku pružanja servisa. Korisnik može otkazati servis tokom 30 dnevnog perioda korišćenja servisa.   
 • Sve izmene i uslovi korišćenja Servisa biće objavljeni na yettel.rs.


Odgovornost i korišćenje Safe NetServisa:

 • Yettel d.o.o. neće pružati proizvodjaču softvera podatke o ličnosti svojih korisnika;
 • Uslovi korišćenja Servisa, uključujući i aplikaciju, su dati u okviru aplikacije vlasnika, te je korisnik prilikom aktivacije istog u obavezi da se sa istima upozna i saglasi.


Zaštita podataka o ličnosti


Za sve informacije u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti i obradom u cilju pružanja Safe NetServisa, molimo Vas da posetite Internet stranicu https://www.yettel.rs/sr/o-yettelu/obavestenje-o-privatnosti/uvod .