O YETTELU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA PRAZNICNA PROMOCIJA 2023
 

Novogodišnja promocija 2023Uslovi korišćenja:


Novogodišnja ponuda je dostupna svim postpejd korisnicima (fizička lica) koji sklope novu ili obnove postojeću ugovornu obavezu na 24 meseca, u periodu od 24.11.2023. do 31.01.2024. godine. Promocija podrazumeva dodatni internet saobraćaj uz određene pakete (duplo više internet saobraćaja na Go Smart, Go Start, Go Start+, Go Data, Total 4, Total 5, Total 10 i Total 20 paketima), ili neograničeni internet saobraćaj - dodatnih 100GB po punoj brzini, nakon čega se brzina smanjuje na do 2 mbps na Total 40, Total Data i Total Data + paketima). Trajanje dodatnog internet saobraćaja je 12 meseci od datuma potpisivanja ugovora ili aneksa. Ponuda takođe podrazumeva mogućnost kupovine S LINK SL-TWS05 slušalica po promotivnoj ceni od 999 dinara u Yettel prodavnici (promocija traje dok traju zalihe slušalica, a najkasnije do 31.01.2024.).

Neograničen internet je dostupan na sledećim tarifnim paketima:

Total tarifni paketi Total 40 Total Data Total Data+
Internet iz osnovnog paketa 40 GB 100 GB 150 GB
Dodatni internet iz novogodišnje promocije 100 GB 100 GB 100 GB
Ukupno u prvih 12 meseci 140 GB 200 GB 250 GB
 
Duplo više interneta dostupno je na sledećim tarifnim paketima:

Tarifni paketi Go Smart Go Start Go Start+ Go Data Total 10 Total 20
Internet iz osnovnog paketa 7 GB 1 GB 1.5 GB 15 GB 10 GB 20 GB
Dodatni internet iz novogodišnje promocije 7 GB 1 GB 1.5 GB 15 GB 10 GB 20 GB
Ukupno u prvih 12 meseci 14 GB 2 GB 3 GB 30 GB 20 GB 40 GB
 
 • Dodatni internet saobraćaj važi u domaćem saobraćaju uz izabrani tarifni paket, na teritoriji Republike Srbije pokrivenoj Yettel mrežom. Promocija se aktivira I dodeljuje  automatski prilikom prihvatanja iste, nakon čega korisnik dobija SMS poruku da je usluga aktivna. Takođe, korisnik će biti obavešten SMS porukom o prestanku važenja benefita, po isteku 12 meseci od aktivacije.
 • Duplo više internet saobraćaja je na sledećim paketima: Go Smart, Go Start, Go Start+, Go Data, Total 4, Total 5, Total 10 i Total 20 paketima, dok je neograničeni internet saobraćaj, odnosno dodatnih 100GB po punoj brzini, nakon čega se brzina smanjuje na do 2 mbps, na paketima Total 40, Total Data i Total Data+.
 • Nakon završetka perioda, definisanog promocijom (12 meseci), u okviru kog se dobija dodatni internet saobraćaj, korisnik nastavlja da koristi internet kako je navedeno u okviru izabranog tarifnog paketa.
 • U slučaju raskida ugovora pre isteka ugovorenog korisničkog trajanja, pretplatnik se obavezuje da Yettelu isplati naknadu štete zbog prevremenog raskida ugovora u skladu sa članom 11 Opštih uslova pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Yettel d.o.o. Beograd.
 • Ukupno preostalo stanje internet saobraćaja moguće je proveriti putem Yettel aplikacije. Stanje preostalog internet saobraćaja prikazuje se zbirno za internet saobraćaj iz tarifnog paketa i dodatni internet saobraćaja  iz opisane promocije, tokom perioda važenja dodatnog internet saobraćaja iz promocije (12 meseci). Prioritet potrošnje ima internet saobraćaj iz promocije, a nakon njega se troši internet saobraćaj iz osnovnog paketa. Nepotrošeni dodatni internet saobraćaj se ne prenosi u naredni mesec.
 • Informacije o količini internet saobraćaja dostupnoj u zemljama Zapadnog Balkana moguće je proveriti u Yettel aplikaciji, a definisana je uslovima tarifnog paketa za koji se korisnik odluči. Benefit dodatnog internet saobraćaja iz Novogodišnje promocije nije dostupan u zemljama Zapadnog Balkana. 
 • Svaka transakcija odnosno, sklapanje ugovora sa ili bez kupovine telefona, omogućava kupovinu slušalica S LINK SL-TWS05 po promotivnoj ceni od 999 dinara u Yettel prodavnici (promocija traje dok traju zalihe slušalica, a najkasnije do 31.01.2024.).
 • Za kupovinu slušalica po promotivnoj ceni od 999rsd, može da se odabere kao način kupovine plaćanje na rate (1, 6, 12, 24 meseci)

Dodatni uslovi korišćenja:

U nastavku su navedeni uslovi koji se odnose na prevremenu otplatu ugovorne obaveze, prenos vlasništva, deaktivaciju broja itd:
 • Ukoliko korisnik sklopi ugovor u toku trajanja Novogodišnje promocije za 2023. godinu i zatim izvrši prevremenu otplata rata za uređaj  ili otkup ugovorne obaveze, benefit Novogodišnje promocije ostaje aktivan do isteka važenja definisanog tarifnim paketom (12 meseci),  ili do sledećeg aneksiranja. Tačan benefit, dodatna količina internet saobraćaja zavisi od paketa uz koji je sklopljen aneks ugovora, a u skladu sa prethodno navedenim pravilima. 
 • Aneksiranjem ugovora potpisanih tokom trajanja novogodišnje promocije (sa gore navedenim benefitima) nakon njenog završetka  (od 31.01.2023) korisnik gubi benefite stečene prethodnim ugovorom.
 • Korisnik koji izvrši prevremenu otplatu ugovorne obaveze i potpiše novi ugovor (aneks) gubi benefit dodatnog internet saobraćaja.
 • Prilikom prenosa vlasništva novi vlasnik zadržava pravo na korišćenje benefita stečenog tokom Novogodišnje promocije za 2023. godinu.
 • U slučaju reaktivacije broja u roku (60 dana)  automatski se na broj vraća tj. ponovo aktivira benefit dodatnog internet saobraćaja do isteka trajanja benefita. Trajanje benefita se produžava za broj dana neaktivnosti. Ukoliko je reaktivacija izvršena nakon 60 dana benefit dodatnog internet saobraćaja se gubi.
 • U slučaju zamene broja, benefit dodatnog interneta ostaje aktivan i važi do inicijalnog datuma važenja promocije.
 • Zaključenjem aneksa uz Novogodišnju promociju, prestaju da važe sve prethodno aktivne promocije i benefiti.