O YETTELU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA YETTEL IZNENAĐENJE OPŠTI USLOVI
 

Yettel je za svoje postpejd korisnike, fizička lica i pravna lica, koji u Yettel prodavnici sklope jedan od dole navedenih tipova ugovora, omogućio da nakon sklapanja ugovora ogrebu jednu od pogodnosti.


Pogodnosti su dostupni za sledeće tipove ugovora:

 • Ugovor za novi postpejd broj, sa i bez ugovorne obaveze, sa i bez telefona.
 • Sklapanje novog ugovora pri prelasku sa pripejd na postpejd sistem naplate, sa i bez ugovorne obaveze, sa i bez telefona.
 • Obnova ugovora za postojeći postpejd broj uz ugovornu obavezu, sa i bez telefona.
 • Ugovor za Hipernet koji je kreiran u prodavnici.

Pogodnosti važe za postojeće ili buduće postpejd korisnike fizička lica, kao i za postojeće ili buduće postpejd biznis korisnike (pravna lica, preduzetnici, udruženja i dr.) javne mobilne telekomunikacione mreže Yettel d.o.o. Beograd, koji u skladu sa Opštim uslovima pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Yettel d.o.o. Beograd ispunjavaju uslov za zaključenje ugovora sa Yettel d.o.o. Beograd i koji nisu zaključili Aneks, odnosno Prilog posebnih uslova.


Pogodnosti se dele u skladu sa odabranim tarifnim paketom, vrstom ugovora i drugim kriterijumima koji se definišu na sedmičnom nivou kako bi svi korisnici ostvarili pravo na pogodnost.


Pogodnosti su dostupne za sve gore navedene korisnike, u periodu od 01.03.2022. do 31.05.2022.

 • Yettel će navedenim korisnicima dodeljivati 1 GB u romingu u trajanju od 7 dana u 27 evropskih zemalja. Ovaj dodatak važi isključivo za internet saobraćaj napravljen u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Albaniji, Hrvatskoj, Sloveniji, Grčkoj, Turskoj, Bugarskoj, Rumuniji, Mađarskoj, Austriji, Nemačkoj, Italiji, Švajcarskoj, Španiji, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Belgiji, Holandiji, Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Dodatak će korisnicima biti dostupan za aktivaciju u narednih 90 dana od momenta grebanja, u sekciji Usluge u delu Roming dodaci. Preostali saobraćaj korisnici mogu da provere u svakom trenutku na prvoj strani Yettel aplikacije. Ukoliko besplatno pozovu *135*26#, dobiće SMS poruku sa spiskom zemalja u kojima važi dodatak.
 • Yettel će za navedene korisnike dodeljivati 1 GB 30 dana koji važi do 23:59h tridesetog dana od trenutka aktivacije u domaćem saobraćaju. Status aktivacije dodatka će biti potvrđen putem SMS-a.
 • Yettel će za navedene korisnike dodeljivati vaučere sa trajanjem od 30 dana koji omogućavaju popuste za kupovinu telefona na rate: 10.000 dinara popusta za telefon na rate, 5.000 dinara popusta za telefon na rate, 2.500 dinara popusta za telefon na rate. Potrebno je posetiti najbližu Yettel prodavnicu i pokazati kod vaučera koji je nakon grebanja stigao na telefon putem e-maila, SMS-a ili koji je odštampan od strane prodavca. Vaučer važi 30 dana od trenutka grebanja. Vaučer važi uz uslove za postpejd korisnike i kupovinu telefona na rate.
  Za vaučer dodeljen fizičkim licima isti je moguće proslediti drugom fizičkom licu. Za vaučer dodeljen pravnom licu isti je moguće proslediti drugom pravnom licu.
 • Yettel će za navedene korisnike dodeljivati vaučere sa trajanjem od 30 dana koji omogućavaju popuste na dodatnu opremu: vaučer za kupovinu originalne dodatne opreme ili narukvice u iznosu od 500 rsd; vaučer za kupovinu originalne dodatne opreme ili narukvice u iznosu od 1.000 rsd; vaučer za kupovinu pametnog sata u iznosu od 2.000 rsd.
  Potrebno je posetiti najbližu Yettel prodavnicu u narednih 30 dana od trenutka grebanja i pokazati kod vaučera koji je stigao na telefon putem e-maila, SMS-a ili koji je odštampan od strane prodavca. Vaučer se može preneti na člana porodice, prijatelja ili poslovnog partnera bez obzira na to da li je Yettel korisnik ili ne.
 • Yettel će za navedene korisnike dodeljivati vaučere za sklapanje novog ugovora sa ugovornom obavezom na 24 meseca bez kupovine telefona uz izabrani tarifni paket. Ponuda podrazumeva popust na mesečnu pretplatu u iznosu zavisnom od odabranog tarifnog paketa u trajanju od 24 mesečna obračunska perioda. Tokom prvih 6 mesečnih obračunskih perioda pretplata će iznositi 1 dinar sa uključenim PDV-om, a zatim se primenjuje popust na mesečnu pretplatu u skladu sa izabranim paketom tokom preostalih 18 mesečnih obračunskih perioda. Ponuda počinje sa mesecom aktivacije ugovora kao prvim obračunskim periodom. Potrebno je posetiti najbližu Yettel prodavnicu u narednih 30 dana od trenutka grebanja i pokazati kod vaučera koji je stigao na telefon putem e-maila, SMS-a ili koji je odštampan od strane prodavca. Korisnici koji su ostvarili pravo na podsticaj su u obavezi da uredno i u potpunosti izmiruje svoje mesečne račune.
  Vaučer se može preneti na člana porodice ili prijatelja bez obzira na to da li je korisnik Yettel usluga ili ne. Prethodni uslov za zaključenje ugovora sa Yettel d.o.o. Beograd je da korisnik nema dugovanja prema Yettelu i da ispunjava uslove za zaključenje ugovora u skladu sa Opštim uslovima pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Yettel d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Opšti uslovi).
  U slučaju raskida ugovora pre isteka ugovorenog korisničkog trajanja, pretplatnik se obavezuje da Yettelu isplati naknadu štete zbog prevremenog raskida ugovora u skladu sa članom 11 Opštih uslova pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Yettel d.o.o. Beograd.

Ponuda je dostupna na sledećim tarifnim paketima (prikazane cene su sa uključenim PDV-om uz aktivnu uslugu e-račun):

 • Start 150: Mesečna pretplata 1099 RSD, popust na mesečnu pretplatu 250 RSD i mesečna pretplata sa popustom 849 RSD.
 • Go start: Mesečna pretplata 949 RSD, popust na mesečnu pretplatu 200 RSD i mesečna pretplata sa popustom 749 RSD.
 • Go Smart: Mesečna pretplata 1049 RSD, popust na mesečnu pretplatu 200 RSD i mesečna pretplata sa popustom 849 RSD.
 • Go Start+: Mesečna pretplata 1399 RSD, popust na mesečnu pretplatu 300 RSD i mesečna pretplata sa popustom 1099 RSD.
 • Go Data: Mesečna pretplata 1699 RSD, popust na mesečnu pretplatu 400 RSD i mesečna pretplata sa popustom 1299 RSD.
 • Go Data+: Mesečna pretplata 2299 RSD, popust na mesečnu pretplatu 400 RSD i mesečna pretplata sa popustom 1899 RSD.
 • Total 2: Mesečna pretplata 2099 RSD, popust na mesečnu pretplatu 400 RSD i mesečna pretplata sa popustom 1699 RSD.
 • Total 5: Mesečna pretplata 2299 RSD, popust na mesečnu pretplatu 400 RSD i mesečna pretplata sa popustom 1899 RSD.
 • Total 7: Mesečna pretplata 2699 RSD, popust na mesečnu pretplatu 600 RSD i mesečna pretplata sa popustom 2099 RSD.
 • Total 12: Mesečna pretplata 3099 RSD, popust na mesečnu pretplatu 900 RSD i mesečna pretplata sa popustom 2199 RSD.
 • Total 25: Mesečna pretplata 3799 RSD, popust na mesečnu pretplatu 900 RSD i mesečna pretplata sa popustom 2899 RSD.
 • Total Data: Mesečna pretplata 6199 RSD, popust na mesečnu pretplatu 2800 RSD i mesečna pretplata sa popustom 3399 RSD.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja pretplatnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa svim njihovim odredbama i da ih u potpunosti prihvata.


Yettel će za navedene korisnike dodeljivati Yettel promo iznenađenje koje će korisnici preuzimati u Yettel prodavnicama. Yettel promo iznenađenje je potrebno preuzeti u roku od 24 sata od trenutka grebanja, sa izuzećem kada je sklopljen ugovor za Hipernet, kao i ugovor gde je došlo do prenosa broja iz druge mreže gde je rok za preuzimanje Yettel promo iznenađenja 30 dana od trenutka aktivacije ugovora.

 • Dobijeni saobraćaj iz dodataka i aplikacija imaće prioritet u potrošnji u odnosu na saobraćaj raspoloziv u paketu i kupljenim dodacima.
 • Iskorišćenost dodataka i u svakom trenutku se može proveriti na prvoj strani Yettel aplikacije, u delu Pregled stanja.
 • Da bi postpejd korisnik bio u mogućnosti da iskoristi ogrebane dodatke i digitalne vaučere potrebno je da broj bude u aktivnom statusu, tj. da mu nije onemogućen odlazni i dolazni saobraćaj, kao i da nije u statusu suspenzije.
 • Korisnici imaju pravo žalbe u roku od 24h od momenta grebanja, u slučaju kada je doslo do propusta prodavca u Yettel prodajnom mestu.