O YETTELU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA JOŠ JEDAN TELEFON ILI FITNES SET USLOVI KORIŠĆENJA
 

Kupiš telefon i dobiješ još jedan telefon ili fitnes set.


Uslovi korišćenja:


Organizator promocije Yettel doo.


Promocija je dostupna svim korisnicima na teritoriji Republike Srbije u periodu od 04.04. do 30.04.2022. ili dok traju zalihe.


Zaključenjem Ugovora ili Aneksa za fizička lica, uz kupovinu mobilnog telefonskog aparata iz Yettel ponude na 24 mesečne rate (Mobi Banka rate ili Yettel rate), u Yettel prodavnici, uz Total tarifne pakete ili Go Data+ paket, pretplatnik/korisnik stiče mogućnost da izabere promotivni set po ceni od 1 din. sa PDV-om.


Korisnik može da odabere jedan promotivni set, u skladu sa uslovima promocije i raspoloživim zalihama na prodajnom mestu.


Promotivni set podrazumeva odabir jednog od ponuđena dva modela mobilnih uređaja (Realme C11 ili Xiaomi Redmi 9A) sa Pripejd Plus SIM karticom ili Fitnes set koji sadrži Xiaomi Mi Band 6 i Xiaomi Redmi Buds 3 Lite.

Naknada za promotivni set od ukupno 1 din. sa PDV-om se fakturiše i naplaćuje kroz prvi mesečni račun.


Raspoloživa količina navedenih telefonskih aparata je 25.000, dok je raspoloživa količina fitnes setova 10.000 komada.


Raspoloživa količina telefonskih aparata Realme C11 je 15.000, dok je količina modela Xiaomi Redmi 9A 10.000 komada. 


Modeli telefona Realme C11 ili Xiaomi Redmi 9A dolaze u različitim bojama. Njihova količina po modelima i bojama su:


Realme C11:

  • 15000 komada, siva boja modela;  

Xiaomi Redmi 9A:

  • 6500 komada, siva boja modela, 
  • 3500 komada,  plava boja modela.

Pripejd SIM kartica dolazi sa trenutno aktuelnim bonus dodatkom dobrodošlice, Pripejd Plus tarifnim paketom. U periodu važenja opisane postpejd promocije, pripejd bonus dodatak dobrodšlice podrazumeva 9000 din. kredita i 15gb interneta u nacinalnom saobraćaju. U slučaju aktivacije pripejd kartice nakon isteka opisane postpejd promocije (nakon 30.04). pripejd benefit dobrodošlice će biti prilagođen aktuelnoj komercijalnoj ponudi u tom trenutku.


Korisniku je omogućeno osiguranje inicijalnog telefona, kao i telefonskog aparata iz promotivnog seta. Standard paket osiguranja pokriva većinu slučajeva krađe, neovlašćene pozive i obezbeđuje produženu garanciju.


Ponuda je dostupna isključivo u Yettel prodavnicama, i u slučaju kupovine preko Yettel webshopa neophodno je da korisnik ispuni sve uslove aktuelne promocije prilikom kreiranja porudžbine, dok mogućnost izbora promotivnog seta po ceni od 1 din. sa PDV-om ostvaruje odabirom opcije preuzimanja telefona u Yettel prodavnici. Korisnik može da odabere jedan promotivni set, u skladu sa uslovima promocije i raspoloživim zalihama na prodajnom mestu u trenutku zaključenja ugovora. Zaključno sa 30.04.2022.


Sve narudžbine sa Yettel webshopa, gde je izabrana opcija isporuke telefona preko kurira, neće moći da iskoriste promotivne pogodnosti u vidu promotivnog seta tokom trajanja promocije u Aprilu mesecu.


U slučaju online kupovine od strane korisnika, pravo na odustanak od Ugovora korisnik može da ostvari u roku od 14 dana od dana preuzimanja proizvoda, odnosno potpisivanja Ugovora/Aneksa o pružanju usluga. U slučaju odustanka korisnik ima obavezu da Yettel-u izvrši povraćaj uređaja ili promotivnog seta, koji podrazumeva izabrani promo telefonski aparat(Realme C11 ili Xiaomi Redmi 9A) i fitnes set (Xiaomi Mi Band 6 i Xiaomi Redmi Buds 3 Lite). Neophodno je da sva roba bude neiskorišćena i u svom originalnom pakovanju.


U slučaju nesaobraznosti odabranog telefonskog aparata iz promotivnog seta, nije moguće raskinuti inicijalnu ugovornu obavezu za inicijalno izabrani/kupljeni telefonski aparat na 24 mesečne rate, po kojoj je ostvarena mogućnost odabira promotivnog seta. U slučaju prevremenog raskida inicijalne ugovorne obaveze, primenjuju se važeća pravila za naknadu štete zbog prevremenog raskida u skladu sa članom 11 Opštih uslova pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Yettel d.o.o. Beograd.


Ukoliko korisnik izvrši ustupanje inicijalnog Ugovora/Aneksa trećem licu, ustupanjem se ne prenosi vlasništvo za odabrani telefonski aparat i pripejd paket/broj iz promotivnog seta.


Ponuda važi i za korisnike koji prenosu broj u Yettel mrežu i čiji se zahtevi relizuju i zaključe Ugovornu obavezu u toku trajanja promocije, tokom meseca aprila. Korisnik može da odabere jedan promotivni set po ceni od 1 din. sa PDV-om, u skladu sa uslovima promocije i raspoloživim zalihama na prodajnom mestu u trenutku zaključenja ugovora. Zaključno sa 30.04.2022.


Yettel zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, napravi izmene ovih Uslova uz obavezu da iste bez odlaganja objavi.