O YETTELU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA E-RAČUN USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

 
Aktivacijom usluge prijema Yettel računa isključivo digitalnim putem opredeljuješ se za prijem računa bez papirne verzije. Usluga je dostupna svim privatnim korisnicima pojedinačnih ugovora.
U slučaju prenosa vlasništva, ne prenosi se status usluge i novi vlasnik treba ponovo da isključi papirni račun, ukoliko to nije definisano ugovorom drugačije.

Nemogućnost pristupa Yettel aplikaciji ili ličnom računaru, tj. digitalnoj verziji Yettel računa, ukoliko je dostavljen i na naznačenu e-mail adresu, ne odlaže obavezu plaćanja računa u roku dospeća.

Deaktivacija usluge slanja mesečnog računa u elektronskoj verziji je moguća istog meseca u kome je izvršena prijava. U toku jednog meseca moguća je jednom isključiti papirni račun i jednom uključiti papirni račun. Sve promene izvršene od ponoći poslednjeg dana u mesecu važe za naredni mesec. 
 

Uslovi za plaćanje elektronskim putem:

  • Račune za plaćanje pretplate za fizička lica možete platiti putem interneta bez provizije putem on-line transakcije.
  • Omogućeno je korišćenje sledećih platnih kartica: VisaCard, MasterCard, Maestro, Dina i American Express.
  • Po izvršenom plaćanju, specifikacija plaćenog elektronskog računa i njegov iznos se ne mogu menjati.
  • Posle izvršene naplate, nije moguće otkazati plaćanje izabranog Računa i stornirati naplaćen iznos.
  • Korisnik sve reklamacije na izvršeno plaćanje elektronskog računa može uputiti e-mail adresu webshop@yettel.rs.
  • Yettel Srbija se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za štetu koja može nastati Korisniku i/ili trećim licima usled neautorizovanog ili neovlašćenog korišćenja platne kartice odnosno bilo koje zloupotrebe iste (ukradene platne kartice, korišćenje platne kartice bez znanja vlasnika iste i dr.). U navedenom slučaju Yettel Srbija neće izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava.
  • Yettel Srbija nije odgovoran za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica.
  • Yettel Srbija će, u skladu sa važećim zakonskim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenom plaćanju računa. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom i biće dostupni samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Yettel Srbija neće koristiti navedene podatke o Korisniku u cilju dostave reklamnih obaveštenja svojih i/ili trećih lica, osim u slučaju da je Korisnik dao svoju izričitu saglasnost za isto. Svi podaci o platnoj kartici se kriptovano razmenjuju direktno između Korisnika i servera pružaoca usluge naplate, i njihovu sigurnost odnosno tajnost podataka garantuje i obezbeđuje Corvus Pay d.o.o, Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, Hrvatska.
  • Corvus Pay d.o.o. se obavezuje da će čuvati privatnost podataka svih korisnika CorvusPay servisa. Prikupljaju se samo one podaci koji su neophodni za kvalitetno pružanje usluge i koriste se isključivo u svrhu autorizacije platnih kartica