O YETTELU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA USLOVI NAGRAĐIVANJA KORISNIKA ZA RECIKLAŽU

Share this:

 

Nagrada za 500.000. korisnika reciklaže i tri najvernija korisnika reciklaže

 

Nagrade koje možeš da osvojiš


Tri (Yettel) korisnika koja su od 01. Aprila 2021. do 28. Maja 2023. reciklirala najviše uređaja, kvalifikuju se za dobijanje Xiaomi trotineta.


Takođe, nagrađujemo Xiaomi trotinetom i (Yettel) korisnika koji bude predao na reciklažu 500.000. uređaj.


Nagrade ćemo dodeljivati nakon završetka meseca, o čemu će svi dobitnici biti obavešteni.


 

Uslovi nagrađivanja


Iz nagrađivana su izuzeti zaposleni u Yettelu.


Xiaomi trotinete dobijaju prva tri korisnika sa najvećim brojem recikliranih uređaja.


Ukoliko više korisnika ima isti broj recikliranih uređaja, dobitnik će biti onaj sa dužim stažom u Yettel mreži.


Isti uslovi nagrađivanja važe i za korisnika koji donese 500.000. uređaj na reciklažu, gde su zaposleni takođe izuzeti iz nagrađivanja.


 

Obaveštavanje korisnika


Pobednici će biti proglašeni 01.06.2023. nakon čega će uslediti uručenje nagrade.


Yettel će putem telefonskog poziva kontaktirati korisnike koji ispune uslove za dobijanje nagrade. Rok za potvrdu je 2 nedelje od obaveštenja - u protivnom, korisnik gubi pravo na nagradu.