O YETTELU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA TWITTER USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

 • Da bi korisnik pristupio Twitter-u  mora da ima aktivnu internet konekciju;
 • Pre registracije na Twitter, korisnici će se upoznati sa uslovima korišćenja same Aplikacije na Twitter sajtu https://twitter.com/tos;
 • Roming internet saobraćaj neće biti obezbeđen i biće naplaćen po važećoj tarifi;
 • Internet saobraćaj se može aktivirati bez obzira na to koji tarifni paket se koristi, ukoliko je internet saobraćaj omogućen;
 • Cena aktivacije aplikacije je regulisana Cenovnikom, koji je dat na sajtu yettel.rs za korisnike Yettel Srbija;
 • Aplikacija će biti aktivan od 08.12.2014. u Srbiji;
 • Korisnici će moći da aktiviraju dodatak preko aplikacije ili Yettel web portala;
 • Yettel ne snosi odgovornost ukoliko internet saobraćaj bude naplaćen, ukoliko korisnik koristi bilo koji vid pristupa, a prethodno nije pravilno aktivirao Aplikaciju;
 • Ukoliko napuštate Twitter okruženje ili koristite Twitter Space, internet saobraćaj će biti naplaćen po standardnoj tarifi.
 • Internet saobraćaj podrazumeva kontinuirani protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenje Aplikacije;
 • Yettel zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja Aplikacije privremeno delimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja iste;
 • Ukoliko korisnik pristupa Aplikaciji preko druge mreže, (Wi-Fi, ADSL, mobile data drugog provajdera, kablovski internet...), Yettel neće obezbeđivati dodatni internet saobraćaj za ovu uslugu;
 • Yettel može kontaktirati korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom i pružanja informacija o Aplikaciji;
 

Odgovornost i korišćenje Twitter Aplikacije:

 • Za sve podatke i informacije objavljene na Twitteru isključivo je odgovorna kompanija Twitter, koja je vlasnik Twitter Aplikacije;
 • Yettel d.o.o. neće pružati nikakve informacije kompaniji Twitter o svojim korisnicima;
 • Uslovi korišćenja Twitter Aplikacije, su dati na portalu vlasnika Aplikacije https://twitter.com/ te je korisnik prilikom aktivacije iste u obavezi da se sa njima saglasi;
 • Yettel odgovara samo za internet saobraćaj za pristup Aplikaciji;
 • Za samo funkcionisanje Aplikacije u potpunosti odgovara vlasnik;
 • Podaci koje korisnik razmenjuje preko Aplikacije su isključiva odgovornost korisnika;
 • Yettel ne odgovara za naplatu saobraćaja ukoliko dođe do konfiguracionih promena na strani Twitter-a, koje su u isključivoj nadležnosti vlasnika istih.

Napomena: Od jula 2017. godine, za korišćenje Twitter-a, Yettel pruža 10GB internet saobraćaja, isključivo za ovu Aplikaciju.