O YETTELU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA USLOVI ZA KUPOVINU DODATNE OPREME

Share this:

 

Uslovi za kupovinu dodatne opreme


Opšta pravila za sklapanje aneksa za dodatnu opremu (fizička lica):


  • Kupovina dodatne opreme na 6/12/24 mesečne rate dostupna je samo za Yettel korisnike – novi i postojeći korisnici sa aktivnom ili bez ugovorne obaveze.
  • Broj rata ne može da bude veći od ugovorne obaveze za telefon ako se rade u istoj transakciji – ako korisnik kupuje telefon uz ugovornu obavezu na 12 meseci, kupovina dodatne opreme je moguća na 6 ili 12 rata, odnosno ukoliko je telefon kupljen uz ugovornu obavezu na 24 meseca, kupovina dodatne opreme koja se vezuje za istu transakciju može da se podeli na 6/12/24 rate.
  • Ukoliko se dodatna oprema na rate kupuje uz postojeću ugovornu obavezu, rate je moguće podeliti na 6/12/24 u zavisnosti šta korisniku najviše odgovara. Broj rata ne produžava ugovornu obavezu na samom broju bez obzira što je npr. korisnik dodatnu opremu kupio na 24 rate, a ugovorna obaveza po telefonu ističe za 20 meseci.
  • Korisnici mogu da kupuju dodatnu opremu na rate do određenog limita.
  • Pri kupovini dodatne opreme na rate, korisnici prolaze proveru kao pri kupovini telefona.
  • Iznos pojedinačne rate korisnik može da proveri preko Yettel aplikacije.


Opšta pravila za sklapanje aneksa za dodatnu opremu (pravna lica):


  • Korisnici mogu da kupuju dodatnu opremu platnom poslovnom karticom, profakturom ili kroz prvi mesečni račun do određenog limita.
  • Pri kupovini dodatne opreme, korisnici prolaze proveru kao pri kupovini telefona.


Ceo portfolio od preko 20 modela pametnih satova i narukvica, dostupan je u Yettel prodavnicama.