O YETTELU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA FACEBOOK USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

Kratki opis Aplikacije


Facebook All podrazumeva FB browser, Messsenger, kao i višeplatformsku mobilnu aplikaciju (u daljem tekstu: Aplikacija) koja omogućava korisnicima pristup društvenoj mreži Facebook. Facebook Messenger je dostupan na Android, iPhone i Windows Phone uređajima i omogućava korisnicima koji su aktivirali dodatak da mogu međusobno slati poruke bez obzira na tip uređaja koji poseduju.

Yettel će svim svojim pripejd korisnicima na teritoriji Srbije (u daljem tekstu: Korisnici) pružiti mogućnost da za korišćenje Aplikacije ne brinu o dodatnoj naplati interneta, tj. korisnici će kod aktivacije Aplikacije imati dodeljen internet saobraćaj za njeno korišćenje.
 
Napomena:
 • Ukoliko napuštate Facebook okruženje, odnosno otvarate druge internet linkove, internet saobraćaj će biti naplaćen po standardnom cenovniku paketa koji koristite. Takođe, internet saobraćaj za Facebook lite aplikaciju se naplaćuje po standardnom cenovniku paketa koji koristite.
 • Pozivi putem Messenger aplikacije ne ulaze u besplatan i 10GB internet saobraćaja za ovaj servis.
 • Ukoliko ti je aktivirana kampanja u okviru koje ti je dostupan besplatan internet za Facebook do kraja naredne godine, aktivacijom Facebook aplikacije u slotu gubiš prava za povratak u kampanju. 
 • Od jula 2017. godine, za korišćenje Facebook-a, Yettel pruža 10GB internet saobraćaja, isključivo za ovu aplikaciju.
 

Uslovi korišćenja

 • Da bi korisnik pristupio aplikaciji mora da ima aktivnu internet konekciju;
 • Pre registracije, Korisnici će se upoznati sa uslovima korišćenja Aplikacije na Facebook sajtu https://www.facebook.com/policies;
 • Roming internet saobraćaj neće biti obezbeđen i biće naplaćen po važećoj tarifi;
 • Internet saobraćaj se može aktivirati bez obzira na to koji tarifni paket se koristi, ukoliko je internet saobraćaj omogućen;
 • Cena aktivacije Aplikacije je regulisana Cenovnikom, koji je dat na sajtu yettel.rs za korisnike Yettel Srbija;
 • Korisnici će moći da aktiviraju Aplikaciju besplatno putem aplikacije ili web Yettel portala;
 • Yettel ne snosi odgovornost ukoliko internet saobraćaj bude naplaćen, ukoliko korisnik koristi bilo koji vid pristupa, a  prethodno nije pravilno aktivirao Aplikaciju;
 • Ukoliko napuštate Facebook okruženje, internet saobraćaj će biti naplaćen po standardnoj tarifi.
 • Internet saobraćaj podrazumeva kontinuirani protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenje Aplikacije;
 • Yettel zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja Aplikacije privremeno delimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja Aplikacije;
 • Ukoliko korisnik pristupa Aplikaciji preko druge mreže, (Wi-Fi, ADSL, mobile data drugog provajdera, kablovski internet...), Yettel neće obezbeđivati dodatni internet saobraćaj za ovu uslugu;
 • elenor može kontaktirati korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom i pružanja informacija o Aplikaciji;
 

Ponuda za nove pripejd korisnike

 
 
 

Tarifni dodatak

 
Korisnici će moći da aktiviraju Aplikaciju besplatno putem aplikacije ili web Yettel portala.

Aktivirani dodatak se automatski obnavlja svakog meseca. Korisnik može u svakom trenutku da se odjavi sa dodatka putem aplikacije ili Yettel portala

Ukoliko se dodatak aktivira putem USSD ili SMS kanala, prva aktivacija za pripejd korisnike je besplatna, a dodatak se može koristiti u periodu od 30 dana od datuma aktivacije, nakon čega se naplaćuje u iznosu od 179 RSD sa porezom. Sve izmene i uslovi korišćenja Aplikacije biće objavljeni na yettel.rs
 
 

Odgovornost i korišćenje Facebook aplikacije:

 • Za sve podatke i informacije objavljene na Facebooku isključivo je odgovorna kompanija Facebook Inc. koja je vlasnik Facebook aplikacije (browsera, FB messenger-a, FB aplikacije);
 • Yettel d.o.o. neće pružati nikakve informacije kompaniji Facebook Inc. o svojim korisnicima;
 • Uslovi korišćenja Facebook All, uključujući i aplikaciju, su dati na portalu vlasnika aplikacije http://www.facebook.com/, te je korisnik prilikom aktivacije iste u obavezi da se sa njima saglasi;
 • Yettel odgovara samo za internet saobraćaj za pristup aplikaciji;
 • Za samo funkcionisanje aplikacije u potpunosti odgovara vlasnik;
 • Podaci koje korisnik razmenjuje preko aplikacije su isključiva odgovornost korisnika;
 • Yettel ne odgovara za naplatu saobraćaja ukoliko dođe do konfiguracionih promena na strani Facebook Aplikacije koje su u isključivoj nadležnosti vlasnika istih.