O YETTELU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA DRUŠTVENE MREŽE USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

 

Odgovornost i korišćenje dodatka „Društvene mreže“

  • Za sve podatke i informacije objavljene na Facebook, Twitter i WhatsApp društvenim mrežema isključivo su odgovorne kompanije Facebook Inc, Twitter i WhatsApp, koje su vlasnici Facebook, Twitter i WhatsApp servisa (web i mobilnog sajta, messenger-a, aplikacije);
  • Yettel d.o.o. neće pružati nikakve informacije kompanijama Facebook, Twitter i WhatsApp o svojim korisnicima;
  • Yettel odgovara samo za internet saobraćaj za pristup Aplikacijama;
  • Za samo funkcionisanje Aplikacija u potpunosti odgovara vlasnik;
  • Podaci koje korisnik razmenjuje preko aplikacije su isključiva odgovornost korisnika;

Yettel ne odgovara za naplatu saobraćaja ukoliko dođe do konfiguracionih promena na strani Facebook Aplikacije, odnosno aplikacije, koje su u isključivoj nadležnosti vlasnika istih. Internet saobraćaj ostvaren prilikom korišćenja navedenih digitalnih servisa iz rominga naplaćuje se prema važećem cenovniku Yettela. Pozivi putem WhatsApp aplikacije (WhatsApp VoIP) ne ulaze u besplatan i 10GB internet saobraćaja za ovaj servis. Pozivi putem Messenger aplikacije ne ulaze u besplatan i 10GB internet saobraćaja za ovaj servis.


Uslovi korišćenja tarifnog dodatka „Društvene mreže“ biće naznačeni na zvaničnom Yettelovom sajtu (yettel.rs), a uslovi korišćenja samih servisa su definisani od strane Facebook-a (https://facebook.com), Twitter-a (https://about.twitter.com/) i WhatsApp-a (https://www.whatsapp.com/).


Od oktobra 2017. Godine, za korišženje usluge Društvene mreže, Yettel pruža 10GB internet saobraćaja, isključivo za ovu uslugu.


Društvene mreže biće dostupne za aktivaciju do 10. marta 2019. Korisnici koji imaju aktiviran servis, isti mogu da koriste dok ga ne deaktiviraju. Nakon deaktivacije servisa Društvene mreže, moguća je isključivo aktivacija pojedinačnih aplikacija Facebook, Twitter ili WhatsApp od 11. marta 2019. godine.