O YETTELU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA CENOVNICI

Share this:

 

Cenovnici


Priložene cene su informativnog karaktera i Yettel zadržava pravo promene cena, pod uslovima predviđenim važećim zakonima. Cenovnici važi do objavljivanja novih cenovnika. Cenovnik sadrži cene (prodajne i jedinične), bez popusta i izražene u dinarima sa uključenim PDV-om.
 
Za posebne pogodnosti u korišćenju Yettel paketa i tarifnih dodataka kontaktirajte Yettel Kontakt centar. 
 

Yettel cenovnik mobilnih usluga

 
Yettel pripejd cenovnik
Pripejd cenovnik je objavljen 01.06.2022. godine
 
Yettel postpejd cenovnik
Pripejd cenovnik je objavljen 10.10.2022. godine
 
Yettel biznis cenovnik mobilnih usluga
Pripejd cenovnik je objavljen 01.03.2022. godine
 
 

Yettel cenovnik fiksnih usluga

 
Yettel cenovnik usluga za domaćinstva za fizička lica
Cenovnik je objavljen 15.03.2023. godine
 
Yettel cenovnik fiksnih usluga za pravna lica
Cenovnik je objavljen 17.03.2023. godine
 
 

Pune cene uređaja

 
Cenovnik uređaja za obračun budžeta za poslovne korisnike sa Krovnim ugovorom Cenovnik punih cena uređaja za kupovinu na rate
 
 

Yettel cenovnik ostalih usluga

 
Yettel ID cenovnik