O YETTELU OBAVESTENJE O PRIVATNOSTI UVOD
 

Uvod


Mi cenimo vašu privatnost i veoma ozbiljno pristupamo bezbednosti i zaštiti podataka o ličnosti. Sigurnost i pravilna upotreba podataka o ličnosti od izuzetnog su značaja kako za naše korisnike, tako i za Yettel. Zbog toga je za nas jako važno da razumete na koji način i zašto obrađujemo podatke o ličnosti. 

Ovim Obaveštenjem o privatnosti želimo da vas informišemo o tome koje podatke o ličnosti prikupljamo, na koji način ih obrađujemo i u koje svrhe ih upotrebljavamo. Takođe, želimo da vam objasnimo i ukažemo na prava koja imate u pogledu vaših podataka o ličnosti, kao i da vas uputimo u to kako ta prava možete da ostvarite.
Obaveštenje je neraskidivo povezano sa Opštim uslovima pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Yettel, ali nije njihov deo. Ono ne reguliše prava i obaveze, već ima za cilj da vas uputi u to koje lične podatke obrađujemo, a u vezi s pružanjem elektronskih komunikacionih usluga i prodaje roba (npr. mobilni telefoni, tableti, dodaci itd.), zašto i kako ih obrađujemo, uključujući i to kada podatke moramo da prosledimo trećoj strani.

Molimo vas da obratite pažnju na to da se Obaveštenje odnosi na obradu vaših podataka o ličnosti kada koristite bilo koji od Yettelovih proizvoda ili usluga, veb-stranice, kao i bilo koji naš proizvod i uslugu koju nudimo zajedno s našim partnerima, a koji  ne sadrže posebna obaveštenja niti link ka ovom Obaveštenju.