O YETTELU OBAVESTENJE O PRIVATNOSTI KOME PROSLEĐUJEMO PODATKE O LIČNOSTI NAŠIH KORISNIKA
 

Kome prosleđujemo podatke o ličnosti naših korisnika

 

Obrađivači podataka o ličnosti

 

Drugi pružaoci usluga elektronskih komunikacija (telekomunikacioni operatori)

 

Yettel partneri

 

Ovlašćeni servisi za uređaje

 

Drugim primaocima na osnovu pristanka

 

Drugim primaocima na osnovu legitimnog interesa