O YETTELU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA WHATSAPP USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:


Uslovi korišćenja aplikacije WhatsApp


Kratki opis Aplikacije

WhatsApp Messenger je višeplatformska mobilna aplikacija (u daljem tekstu: Servis) koja omogućava korisnicima da međusobno razmenjuju poruke. WhatsApp Messenger je dostupan na iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone i Nokia uređajima i omogućava korisnicima koji su aktivirali Aplikaciju da mogu međusobno slati poruke bez obzira na tip uređaja koji poseduju.

Osim slanja tekstualnih poruka korisnici Aplikacije mogu kreirati grupe i međusobno slati neograničen broj slika i audio poruka i video zapisa. Pozivi putem WhatsApp aplikacije (WhatsApp VoIP) ne ulaze u besplatan i neograničen internet saobraćaj za ovaj servis.

Yettel će svojim korisnicima, fizičkim licima na teritoriji Srbije (u daljem tekstu: Korisnici) pružiti mogućnost da za korišćenje Aplikacije ne  brinu  o dodatnoj  naplati  interneta, tj. korisnici će kod aktivacije Aplikacije imati dodeljen internet saobraćaj za njegovo korišćenje. 
 
Pozivi putem WhatsApp aplikacije (WhatsApp VoIP) ne ulaze u besplatan i neograničen internet saobraćaj za ovaj servis.

Napomena: Od jula 2017. godine, za korišćenje WhatsApp-a, Yettel pruža 10GB internet saobraćaja, isključivo za ovu Aplikaciju. 


Uslovi korišćenja

 • Da bi korisnik pristupio Aplikaciji mora da ima  aktivnu internet konekciju;
 • Pre registracije, Korisnici će se   upoznati sa uslovima korišćenja Aplikacije;
 • Roming internet saobraćaj neće biti obezbeđen i  biće  naplaćen po važećoj tarifi;
 • Internet saobraćaj se može aktivirati bez obzira na to koji tarifni paket se koristi, ukoliko je internet saobraćaj omogućen;
 • Cena aktivacije Aplikacije je regulisana Cenovnikom, koji je dat na sajtu yettel.rs za korisnike Yettel Srbija;
 • Aplikacija će biti aktivan od 10.06.2014. u Srbiji;
 • Korisnici će moći da aktiviraju Servis preko aplikacije ili Yettel web portala;
 • Yettel ne snosi odgovornost ukoliko  internet saobraćaj bude naplaćen, ukoliko korisnik koristi bilo koji vid pristupa a  predhodno nije  pravilno aktivirao Aplikaciju;
 • Internet saobraćaj podrazumeva kontinuirani  protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenje Aplikacije;
 • Yettel zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja Aplikacije privremeno delimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja Aplikacije;
 • Ukoliko korisnik pristupa Aplikaciji preko  druge mreže, (Wi-Fi, ADSL, mobile data drugog provajdera, kablovski internet...), Yettel neće obezbeđivati dodatni internet saobraćaj za ovu uslugu;
 • Yettel može kontaktirati korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom Aplikacije i pružanja informacija o istoj;
 
Aktivacija Aplikacije
 
Prepaid

Prva aktivacija je besplatna kao tarifni dodatak, a Aplikacija se može koristiti u periodu od 30 dana od datuma aktivacije, nakon čega se naplaćuje 119 RSD za mesec dana. Aktivirani dodatak se automatski obnavlja svakog meseca. Korisnik može u svakom trenutku da se odjavi sa Aplikacije slanjem poruke WA STOP na 9000. 
Sve izmene i uslovi korišćenja Aplikacije biće  objavljeni na yettel.rs
 
Postpaid

WhatsApp aplikacija je dostupan svim postpejd korisnicima u okviru tarifnog dodatka Društvene mreže.
 
Preuzimanje aplikacije
 
Korisnicima Yettel Srbije će biti omogućeno da preuzmu aplikaciju za korišćenje servisa preko aplikacije ili Yettel web portala;
Saobraćaj za preuzimanje aplikacije će biti naplaćen u skladu sa pravilima paketa koji korisnik koristi.
 
Odgovornost i korišćenje WhatsApp aplikacije:
 • Za sve podatke i informacije objavljene na Aplikaciji isključivo je odgovorna kompanija WhatsApp Inc, koja je vlasnik aplikacije WhatsApp;
 • Yettel d.o.o. neće pružati nikakve informacije kompaniji WhatsApp Inc o svojim korisnicima.
 • Uslovi korišćenja aplikacije su dati na portalu vlasnika aplikacije http://www.whatsapp.com, te je korisnik prilikom aktivacije Servisa u obavezi da se sa njima saglasi;
 • Yettel odgovara samo za internet saobraćaj za pristup aplikaciji;
 • Za samo funkcionisanje aplikacije u potpunosti odgovora vlasnik;
 • Podaci koje korisnik razmenjuje preko Aplikacije su isključiva odgovornost korisnika;
 • Yettel ne odgovara za naplatu saobraćaja ukoliko dođe do konfiguracionih promena na strani WhatsApp aplikacije, koje su u isključivoj nadležnosti vlasnika aplikacije.