O YETTELU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA VIBER USLOVI KORIŠĆENJA
 

Viber uslovi korišćenja


Kratki opis Aplikacije

 
Viber je aplikacija koji podrazumeva mobilnu aplikaciju (u daljem tekstu: Aplikacija) koja omogućava korisnicima pristup Viber-u. Viber je dostupan na Android, iPhone i Windows uređajima i korisnicima koji su aktivirali dodatak omogućava pristup Viberu, nezavisno od uređaja koji poseduju.
 
Svim svojim pripejd i postpejd korisnicima (fizička i pravna lica) na teritoriji Srbije (u daljem tekstu: Korisnici), Yettel dodeljuje 10GB interneta u nacionalnom saobraćaju za korišćenje aplikacije.

Napomena: Ukoliko napuštate Viber okruženje, odnosno otvarate druge internet linkove ili razmenjujete video klipove preko Vibera, ali sa drugih servera i adresa, internet saobraćaj će biti naplaćen po standardnom cenovniku paketa koji koristite. Dodeljenih 10GB interneta u nacionalnom saobraćaju ne pokriva Viber Wallet servis.
 
 

Uslovi korišćenja

 • Da bi korisnik pristupio Aplikaciji mora da bude konektovan na internet;
 • Pre registracije Korisnici će se upoznati sa uslovima korišćenja na Viber sajtu https://www.viber.com/en/terms
 • Roming internet saobraćaj neće biti obezbeđen za korišćenje aplikacije i biće naplaćen po važećoj tarifi;
 • Internet saobraćaj se može aktivirati bez obzira na to koji tarifni paket se koristi, ukoliko je internet saobraćaj omogućen;
 • Cena aktivacije je regulisana Cenovnikom, koji je dat na sajtu yettel.rs za korisnike Yettel Srbija;
 • Korisnici (fizička lica) će moći da aktiviraju Viber dodatak putem Yettel aplikacije ili web portala;
 • Korisnici (pravna lica) će moći da aktiviraju Viber dodatak putem Yettel aplikacije ili biznis portala.
 • Yettel ne snosi odgovornost ukoliko internet saobraćaj bude naplaćen, ukoliko korisnik koristi bilo koji vid pristupa, a  prethodno nije pravilno aktivirao aplikaciju;
 • Ukoliko napuštate Viber okruženje, internet saobraćaj će biti naplaćen po standardnoj tarifi.
 • Internet saobraćaj podrazumeva kontinuirani protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenje aplikacije;
 • Yettel zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja aplikacije privremeno delimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja aplikacije;
 • Ukoliko korisnik pristupa aplikaciji putem druge mreže (Wi-Fi, ADSL, mobile data drugog provajdera, kablovski internet...), Yettel neće obezbeđivati dodatni internet saobraćaj za ovu uslugu;
 • Ukoliko korisnik pregleda Viber sadržaj kroz eksterne sajtove, internet saobraćaj se troši iz saobraćaja dodeljenog za ovu aplikaciju;
 • Ukoliko korisnik otvara eksterne linkove (sadržaje) putem Vibera, internet saobraćaj se troši po standardnoj tarifi;
 • Yettel može kontaktirati korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom aplikacije i pružanja informacije o istoj.  

Tarifni dodatak

 
Korisnici (fizička lica) će moći da aktiviraju Viber dodatak putem Yettel aplikacije ili web portala.

Korisnici (pravna lica) će moći da aktiviraju Viber dodatak putem Yettel aplikacije ili biznis portala.

Aktivirani dodatak se automatski obnavlja svakog meseca. Korisnik može u svakom trenutku da se odjavi putem aplikacije ili Yettel portala.

Prva aktivacija aplikacije za pripejd i postpejd korisnike (fizička i pravna lica) je besplatna, a aplikacija se može koristiti u periodu od 30 dana od datuma aktivacije, nakon čega se naplaćuje u iznosu od 119 (sa porezom) RSD mesečno ili 30 dana od dana aktivacije za pripejd. 

 
Odgovornost i korišćenje Viber aplikacije:

 • Za sve podatke i informacije objavljene na Viber aplikacije isključivo je odgovorna kompanija Viber Media koja je vlasnik Viber aplikacije;
 • Yettel d.o.o. neće pružati nikakve informacije kompaniji Viber Media. o svojim korisnicima;
 • Uslovi korišćenja Vibera, uključujući i aplikaciju, su dati na portalu vlasnika aplikacije https://www.viber.com/en/terms te je korisnik prilikom aktivacije iste u obavezi da se sa njima saglasi;
 • Yettel odgovara samo za internet saobraćaj u okviru svojih mogucnosti za pristup Viberu;
 • Za samo funkcionisanje aplikacije u potpunosti odgovara vlasnik, Yettel nije vlasnik Viber aplikacije
 • Podaci koje korisnik razmenjuje putem aplikacije su isključiva odgovornost korisnika;
 • Yettel ne odgovara za naplatu saobraćaja ili povremeno nepravilno funkcionisanje servisa ukoliko dođe do konfiguracionih promena na strani Vibera, koje su u isključivoj nadležnosti vlasnika istih.