O YETTELU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA ROMING ZAPADNI BALKAN
 

Uslovi za korišćenje roming saobraćaja u regionu Zapadnog Balkana po modelu „Roming kao kod kuće“


Saglasno Sporazumu o snižavanju cena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, Albanija i AP Kosovo i Metohija) potpisanom 4. aprila 2019. godine, kao i na osnovu Rešenja Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge broj 1-03-34900-3/19-15 od 17. juna 2019. godine, mobilnim operatorima određena je obaveza primene režima „Roming kao kod kuće“ od 1. jula 2021. godine.

 

Odlazni pozivi

 

Dolazni pozivi

 

SMS poruke

 

Internet saobraćaj

 

Tarifni dodaci

 

Politika primerenog korišćenja