O YETTELU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA PRAZNIČNA PONUDA 2022
 

Novogodišnja promocija za 2022. godinu. – Više interneta uz Total i Go tarifne pakete


Uslovi korišćenja:


Promocija je dostupna svim postpejd korisnicima (fizička lica) koji sklope novu ili obnove postojeću ugovornu obavezu na 24 meseca u periodu od 25.11.2022. do 31.01.2023. godine. Promocija podrazumeva dodatni internet saobraćaja uz određene tarifne pakete (5 puta više interneta na Total 20 i Total 40 tarifnim paketima, 2 puta više interneta na svim Go tarifnim paketima i Total 10 tarifnom paketu, kao i 200 GB više brzog interneta na Total Data i Total Data+ tarifnim paketima). Trajanje dodatnog internet saobraćaja je 12 meseci od datuma potpisivanja ugovora ili aneksa.


Novogodišnja promocija je dostupna na sledećim tarifnim paketima:


5 puta više interneta je dostupno na sledećim tarifnim paketima:

 • Total 20: Internet u okviru paketa: 20GB; Dodatni internet: 80GB u prvih 12 meseci; Ukupno: 100GB u prvih 12 meseci po punoj brzini. Nakon potrošenih 100GB pretplatnik može izabrati brojne dodatke i aktivirati ih putem Yettel aplikacije.
 • Total 40: Internet u okviru paketa: 40GB; Dodatni internet: 160GB u prvih 12 meseci; Ukupno: 200GB u prvih 12 meseci po punoj brzini. Nakon potrošenih 200GB pretplatnik može izabrati brojne dodatke i aktivirati ih putem Yettel aplikacije.

2 puta više interneta je dostupno na sledećim tarifnim paketima:

 • Go Start: Internet u okviru paketa: 1GB; Dodatni internet: 1GB u prvih 12 meseci; Ukupno: 2GB u prvih 12 meseci po punoj brzini. Nakon potrošenih 2GB pretplatnik može izabrati brojne dodatke i aktivirati ih putem Yettel aplikacije.
 • Go Start+: Internet u okviru paketa: 1.5GB; Dodatni internet: 1.5GB u prvih 12 meseci; Ukupno: 3GB u prvih 12 meseci po punoj brzini. Nakon potrošenih 3GB pretplatnik može izabrati brojne dodatke i aktivirati ih putem Yettel aplikacije.
 • Go Smart: Internet u okviru paketa: 7GB; Dodatni internet: 7GB u prvih 12 meseci; Ukupno: 14GB u prvih 12 meseci po punoj brzini. Nakon potrošenih 14GB po punoj brzini, pretplatnik može nastaviti korišćenje interneta po smanjenoj brzini do 64Kbps.
 • Go Data: Internet u okviru paketa: 15GB; Dodatni internet: 15GB u prvih 12 meseci; Ukupno: 30GB u prvih 12 meseci po punoj brzini. Nakon potrošenih 30GB pretplatnik može izabrati brojne dodatke i aktivirati ih putem Yettel aplikacije.
 • Total 10: Internet u okviru paketa: 10GB; Dodatni internet: 10GB u prvih 12 meseci; Ukupno: 20GB u prvih 12 meseci po punoj brzini. Nakon potrošenih 20GB pretplatnik može izabrati brojne dodatke i aktivirati ih putem Yettel aplikacije.

200GB više, po punoj brzini, je dostupno na sledećim tarifnim paketima:

 • Total Data: Internet u okviru paketa: 100GB; Dodatni internet: 200GB u prvih 12 meseci; Ukupno: 300GB u prvih 12 meseci po punoj brzini. Nakon potrošenih 300GB po punoj brzini, pretplatnik može nastaviti korišćenje interneta po smanjenoj brzini do 2Mbps.
 • Total Data+: Internet u okviru paketa: 150GB; Dodatni internet: 200GB u prvih 12 meseci; Ukupno: 350GB u prvih 12 meseci po punoj brzini. Nakon potrošenih 350GB po punoj brzini, pretplatnik može nastaviti korišćenje interneta po smanjenoj brzini do 2Mbps.

Dodatni internet saobraćaj važi u domaćem saobraćaju uz izabrani tarifni paket, na teritoriji Republike Srbije pokrivenoj Yettel mrežom. Promocija se aktivira I dodeljuje automatski prilikom prihvatanja iste, nakon čega korisnik dobija SMS poruku da je usluga aktivna. Takođe, korisnik će biti obavešten SMS porukom o prestanku važenja benefita, po isteku 12 meseci od aktivacije.


Nakon završetka perioda, definisanog promocijom (12 meseci), u okviru kog se dobija dodatni internet saobraćaj, korisnik nastavlja da koristi internet kako je navedeno u okviru izabranog tarifnog paketa.


U slučaju raskida ugovora pre isteka ugovorenog korisničkog trajanja, pretplatnik se obavezuje da Yettelu isplati naknadu štete zbog prevremenog raskida ugovora u skladu sa članom 11 Opštih uslova pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Yettel d.o.o. Beograd.


Ukupno preostalo stanje internet saobraćaja moguće je proveriti putem Yettel aplikacije. Stanje preostalog internet saobraćaja prikazuje se zbirno za internet saobraćaj iz tarifnog paketa i dodatni internet saobraćaja iz opisane promocije, tokom perioda važenja dodatnog internet saobraćaja iz promocije (12 meseci). Prioritet potrošnje ima internet saobraćaj iz promocije, a nakon njega se troši interent saobraćaj iz osnovnog paketa. Nepotrošeni dodatni internet saobraćaj se ne prenosi u naredni mesec.


Informacije o količini internet saobraćaja dostupnu u zemljama Zapadnog Balkana moguće je proveriti u Yettel aplikaciji, a definisan je uslovima tarifnog paketa za koji se korisnik odluči. Benefit dodatnog internet saobraćaja iz Novogodišnje promocija nije dostupan u zemljama Zapadnog Balkana.

 

Dodatni uslovi korišćenja:


U nastavku su navedeni uslovi koji se odnose na prevremenu otplatu ugovorne obaveze, prenos vlasništva, deaktivaciju broja itd.

 • Ukoliko korisnik sklopi ugovor u toku trajanja Novogodišnje promocije za 2022. godinu i zatim izvrši prevremenu otplata rata za uređaj ili otkup ugovorne obaveze, benefit Novogodišnje promocije ostaje aktivan do isteka važenja definisanog tarifnim paketom (12 meseci), ili do sledećeg aneksiranja. Tačan benefit, dodatna količina internet saobraćaja zavisi od paketa uz koji je sklopljen aneks ugovora, a u skladu sa prethodno navedenim pravilima.
 • Aneksiranje ugovara potpisanih tokom trajanja novogodišnje promocije (sa gore navedenim benefitima) nakon njenog završetka (od 31.01.2023) korisnik gubi benefite stečene prethodnim ugovorom.
 • Korisnik koji izvrši prevremenu otplatu ugovorne obaveze i potpiše novi ugovor (aneks), a da gore navedeni uslovi nisu ispunjeni, gubi benefit dodatnog internet saobraćaja.
 • Prilikom prenosa vlasništva novi vlasnik zadržava pravo na korišćenje benefita stečenog tokom Novogodišnje promocije za 2022. godinu.
 • U slučaju reaktivacije broja u rok (60 dana) automatski se na broj vraća tj. ponovo aktivira benefit dodatnog interent saobraćaja do isteka trajanja benefita. Trajanje benefita se produžava za broj dana neaktivnosti. Ukoliko je reaktivacija izvršena nakon 60 dana benefit dodatnog internet saobraćaja se vraća na broj tj. ponovo aktivira do inicijalnog datuma trajanja.
 • U slučaju zamene broja, benefit dodatnog interneta ostaje aktivan i važi do inicijalnog datuma važenja promocije.
 • Zaključenjem aneksa uz Novogodišnju promociju, prestaju da važe sve prethodno aktivne promocije i benefiti.