PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE POZIVI I PORUKE UNIVERZALNI SERVIS

Share this:

 

Univerzalni servis obuhvata omogućavanje javne telefonske usluge na fiksnoj lokaciji korisnika i uslugu prenosa podataka koja obezbeđuje funkcionalni pristup internetu, po garantovanoj brzini prenosa podataka od 33 kbit/s. Yettel je u skladu sa odlukom Republičke agencije za elektronske komunikacije imenovan za jednog od operatora usluga univerzalnog servisa. Yettel uslugu univerzalnog servisa pruža u okviru 302 naselja na teritoriji Republike Srbije.


Yettelov tarifni paket „Univerzalni servis“ mogu koristiti korisnici pod uslovom da u trenutku zaključenja pretplatničkog ugovora imaju prijavljeno prebivalište ili boravište u okviru nekog od ova 302 naselja na teritoriji Republike Srbije, kao i pod uslovom da postoje tehnički uslovi za korišćenje Univerzalnog servisa. Neophodna dokumentacija da bi korisniku bilo omogućeno korišćenje ovog tarifnog paketa su identifikacioni dokument kojim se potvrđuje mesto prebivališta ili prijava boravišta u okviru 302 naselja gde Yettel ima obavezu pružanja usluga.


Potpisivanjem ugovora za tarifni paket „Univerzalni servis“ korisnik dobija terminalni uređaj na koji može povezivati fiksni telefon i mrežni kabl. Uređaj takođe može obezbediti WiFi internet konekciju.


Cena priključka za univerzalni servis iznosi 5.999 dinara, a cena terminalnog uređaja  1 dinar. Ugovorna obaveza za korišćenje usluge je 24 meseca. Da bi izabrao paket „Univerzalni servis“ neophodno je da korisnik kupi terminalni uređaj i plati priključak.


Izgled tarifnog paketa je definisanom odlukom RATEL-a i u skladu sa istom ima sledeću formu:

  • iznos mesečne pretplate iznosi 516 dinara, u okviru koje se korisniku obezbeđuje 144 dinara besplatnog saobraćaja koje korisnik može koristiti za pozive u Yettel mreži,  ka drugim nacionalnim fiksnim, mobilnim mrežama  i međunarodnim mrežama,
  • pošto potroši besplatni saobraćaj, korisniku će se usluge tarifirati po sledećem cenovniku:
    1. pozivi ka nacionalnim fiksnim mrežama: 1,2 RSD/min uz tarifiranje na po započetom minutu;
    2. pozivi ka nacionalnim mobilnim mrežama: 7,27 RSD/min uz tarifiranje na po započetom minutu;
    3. cena 1 KB u nacionalnom saobraćaju iznosi 0,06 RSD/KB, uz zaokruživanje na 1 KB.
  • Za međunarodne pozive koje ostvaruju korisnici paketa „Univerzalni servis“ primenjivaće se važeći cenovnik za međunarodne pozive koji se primenjuje za pretplatnike Yettel mreže. Korisnicima ovog tarifnog paketa ostavlja se mogućnost aktivacije tarifnog dodatka „Dodaj međunarodne pozive“.

Univerzalni servis ne obuhvata pružanje SMS, MMS, USSD usluga.

Univerzalni servis podrazumeva pružanje usluge na fiksnoj lokaciji.

Sve prikazane cene su sa uračunatim PDV-om.