PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE POZIVI I PORUKE MMS

Share this:

 

Multimedijalni Servis (MMS)


Multimedijalni Servis (MMS) je usluga koja otvara nove komunikacione mogućnosti. Koristeći mobilni telefon, sada možete slati i primati poruke koje, pored teksta, mogu da sadrže i fotografije u boji, polifone melodije, zvučne zapise, kao i kombinaciju svega navedenog. Jednostavno – uslikajte, usnimite, dopišite i sve to zajedno pošaljite sa svog mobilnog telefona u jednoj MMS poruci!


Ovakvu poruku možete poslati na drugi MMS telefon ili na željenu e-mail adresu.


Osim svojih fotografija i zvučnih zapisa, možete koristiti i slike i melodije koje ste prethodno skinuli sa Interneta ili WAP-a. Ukoliko vam je MMS poruka poslata na telefon koji podržava ovu uslugu, dobićete informaciju o njenom prijemu. Kad primite poruku – prikazaće vam se slika sadržana u MMS poruci, tekst koji je ispod slike, a istovremeno će se čuti i melodija...


Da bi koristili MMS uslugu, neophodno je da imate aktiviran GPRS i MMS, što možete učiniti pozivanjem našeg Kontakt centra na broj 063/9000.

Maksimalna veličina MMS-a je 400KB pri slanju u okviru mreže i 200KB u slučaju slanja van mreže. Podrška za prijem sadržaja u okviru MMS poruka zavisi isključivo od modela mobilnog telefona koji se koristi, i može doći do smanjivanja (kompresije) slika, kako bi MMS poruka bila uspepšno primljena.


Svaki model telefona zahteva poseban način podešavanja. Prema svojim mogućnostima korisnik može da odabere jedan od sledeća tri načina:

  1. Manuelna podešavanja. Uputstva za podešavanje telefona za MMS nalaze se na stranici za konfigurisanje.
  2. Slanje konfiguracione poruke sa interneta. Unošenjem svog broja telefona na stranici za automatsko MMS konfigurisanje, korisnik "sam sebi" može poslati SMS poruku koja će automatski podesiti parametre za MMS na njegovom telefonu.

Cena MMS poruke koja je poslata u okviru nacionalnih mreža se naplaćuje prema ceni u pripadajućem tarifnom paketu.


Cena MMS poruke koja je poslata ka inostranim mrežama definisana je cenovnikom. MMS poruke možete poslati ka međunarodnoj destinaciji roming partnera.


Sve cene prikazane su sa uračunatim PDV-om.