PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE POZIVI I PORUKE PREUSMERAVANJE POZIVA

Share this:

 

Da bi ste na Vašem aparatu aktivirali preusmerenje na drugi fiksni ili mobilni telefon, neophodno je u glavnom meniju odabrati opciju DIVERT (CALL FORWARD ili CALL RELATED FEATURES u zavisnosti od vrste aparata), a zatim izabrati u kojem od sledeća četiri slučaja želite da se poziv preusmeri: 

UNCONDITIONAL -Bezuslovno preusmerenje 
Kod ove vrste preusmerenja svi pozivi koji su upućeni na mobilni telefon korisnika se preusmeravaju na drugi mobilni ili fiksni telefon. 

IF BUSY - Preusmerenje kada je zauzeto 
Preusmerenje se obavlja samo u slučaju kada je mobilni telefon zauzet. 

UNREACHABLE - Preusmerenje kada je isključen ili nema signala 
Preusmerenje se obavlja kada je telefon isključen, baterija je na izmaku ili je van zone pokrivanja. 

NO REPLY -Preusmerenje kada nema odgovora 
Preusmerenje se obavlja kada korisnik ne odogovara na poziv. 

U centrali je podešeno da se poziv preusmerava nakon 25 sec. od početka zvonjenja telefona. Na nekim telefonima korisnik može sam da odredi dužinu zvonjenja telefona pre preusmerenja. 

Nakon izbora neke od ovih opcija potrebno je da je aktivirate (izborom opcije ACTIVATE), a zatim unosite broj na koji želite da se preusmerite. 

Ako želite da ukinete sva preusmerenja na Vašem aparatu potrebno je u okviru opcije DIVERT (CALL FORWARD ili CALL RELATED FEATURES) izabrati podopciju CANCEL ALL, ili dok se nalazite na osnovnom ekranu uneti šifru #002#. 

 

Napomena