PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE POZIVI I PORUKE SMS USLUGE PROVAJDERA

Share this:Usluge provajdera podrazumevaju SMS, MMS i WAP servise sa dodatnom vrednošću, odnosno servise koji osnovnim servisima dodaju premijum vrednost (cenu koja se razlikuje od standardne cene SMS-a ili MMS-a).


Realizuju se preko kratkih (četvorocifrenih) brojeva, a zahtev za servisom se vrši ili slanjem poruke na određeni kratki broj ili pismenom saglasnošću korisnika (npr. prilikom kupovine neke robe ili usluge).


Usluge provajdera su u osnovi servisi Yettel partnera, odnosno provajdera, nalaze se na njihovim serverima i platformama, i isključivo su provajderi odgovorni za sadržaj istih, cene, oglašavanje, reklamacije i sl.


Usluge provajdera po vrsti naplate možemo podeliti na:

  1. Naplatu koja se vrši odmah nakon slanja poruke na kratak broj (odlaznom porukom)
  2. Naplatu koja se vrši nakon isporuke traženog sadržaja na mobilni telefon (dolaznom porukom), koja se sastoji iz dva dela:
    • cene SMS poruke kojom krajnji korisnici šalju zahtev za naručivanje CPA servisa i to u iznosu od 3,99 dinara sa porezom i u zavisnosti od vrste saobraćaja: nacionalni, međunarodni i roaming saobraćaj ili cene MMS poruke kojom krajnji korisnici šalju zahtev za narućivanje CPA servisa a prema tarifnom paketu krajnjeg korisnika + pripadajući porezi i u zavisnosti od vrste saobraćaja: nacionalni, međunarodni i roaming saobraćaj.
    • cene servisa koju odredi provajder + PDV

Takođe, usluge provajdera se mogu podeliti prema vrsti kupovine/pretplate:

  1. Jednokratne
  2. Pretplatne

Provajder je u obavezi da krajnjem korisniku ne naplaćuje poruku kojom obaveštava krajnjeg korisnika da servis koji je naručen: ne postoji, da je postojeći servis pogrešno naručen, da krajnji korisnik nema para na računu (prepaid korisnik) ili je suspendovan (postpaid korisnik) ili u slučaju da se koristi servis sa ključnom reči „STOP“ za zaustavljanje pretplatnih servisa.