PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE POZIVI I PORUKE KONFERENCIJSKA VEZA

Share this:

 

Ova dodatna usluga omogućava uspostavljanje istovremene veze sa više sagovornika, bez obzira na to da li su oni korisnici fiksnih ili mobilnih telefona. Korisnik koji uspostavlja konferencijsku vezu može istovremeno razgovarati sa svima ili sa nekima od njih, ili se može isključiti iz razgovora i ostaviti njih da medjusobno komuniciraju, a onda se naknadno uključiti u razgovor.

Važno je napomenuti da korisnik koji uspostavlja konferencijsku vezu plaća sve istovremene pozive!

Da bi korisnik ostvario konferencijsku vezu, neophodno je da na telefonu podesi opciju call waiting (poziv na čekanju).

Korisnik A poziva korisnika B i kada se ostvari veza stavlja ga na čekanje, a zatim upućuje poziv osobi C. Kada uspostavi vezu sa osobom C, osoba A treba da pritisne taster 3 i potvrdu (taster YES, zelena slušalica, OK ili sl.). Na ovaj način će sve tri osobe biti na vezi. Procedura je ista za svako naredno uključenje u konferenciju.