PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE POZIVI I PORUKE SMS PARKING

Share this:

 

Plaćanje parkiranja mobilnim telefonom


Korisnicima Yettel mreže omogućeno je da sa svog mobilnog telefona plate uslugu parkiranja.


Korisnik koji želi da plati parkiranje putem mobilnog telefona treba da u svoj mobilni telefon unese SMS poruku koja sadrži registarski broj vozila za koje želi da plati parkiranje i da tu poruku pošalje na broj parking zone u kojoj je parkirao svoje vozilo. Takođe poruka može da se inicira i putem Yettel aplikacije. Npr: tekst poruke: BG123456 šalje se na broj WXYZ. Broj parking zone (WXYZ) na koji se šalje SMS se sastoji od:

  • W-parking broj
  • XY-pozivni broj grada
  • Z-brojčana oznaka parking zone

Primer brojeva parking zona po gradovima


Grad 0.zona 1.zona 2.zona 3.zona
Beograd - 9111 9112 9113
Niš - 9181 9182 9183
Novi Sad - 8211 8212 8213
 

Napomena

 

Potvrda o izvršenom plaćanju parkiranja


Potvrda o izvršenom plaćanju stiže u obliku povratne SMS poruke na mobilni telefon korisnika sa svim podacima o plaćenom parkiranju. Korisnik je dužan da sačuva povratnu SMS poruku jer je ona dokaz o plaćenom parkiranju za slučaj da je krajnjem korisniku (vozaču) greškom izdata kazna od strane Parking preduzeća. Korisnici mogu smatrati da su platili parkiranje tek kada dobiju potvrdu SMS-om da je parking placen. Ukoliko ne dobiju potvrdu u odgovarajućem vremenskom intervalu (5-7 minuta) transakcija je otkazana i korisnik će biti obavešten o tome.


Izgled povratne poruke:
Napomene
Izgled povratne poruke:
Zona parkiranja: 911 - Beograd, 1.Zona
Broj transakcije/parking karte: 000468055
Vozilo: BG123456
Parkiranje plaćeno do: 07:31, 24.08.
Cena: 20,00 din.

Napomene

  • Ukoliko korisnik ne primi povratnu poruku o plaćenom parkiranju u roku od 2 minuta, plaćanje parkiranja m-parking uslugom nije uspelo i usluga neće biti naplaćena;
  • Potrebno je da korisnik koji koristi usluge parkinga na svom telefonu ima uljučenu opciju delivery report, kako bi dobio povratnu informaciju o statusu poslatog SMS-a.
 

SMS poruka o isteku plaćenog parkiranja - "Podsetnik"

 
Podsetnik o isteku plaćenog parkiranja dolazi 5 minuta pre isteka vremena u obliku SMS poruke na mobilni telefon korisnika.

 
Napomene
Cene
Napomene

  • korisnik može parkiranje produžiti za idući sat tako da pošalje SMS poruku koja sadrži istu registarsku oznaku ili samo znak * na isti broj parking zone;
  • produženje parkiranja zavisi od vremenskog ograničenja parkiranja za odgovarajuću parking zonu;
  • nakon isteka maksimalno dozvoljenog vremena parkiranja, korisnik ne može platiti parkiranje putem m-parking usluge sledećih 15 minuta.
  • U slučaju da za parkirano vozilo nije plaćeno parkiranje (putem mobilnog telefona ili nekim drugim načinom plaćanja) ili je prekoračeno vreme za koje je izvršena uplata, kontrolor izdaje kaznu putem integrisanog prenosnog terminala (pocket PC) u skladu s odredbama Pravilnika (odluke) o načinu naplate i kontrole parkiranja. 
  • Parking servis preduzeće, za svaki grad posebno, na sebe preuzima ulogu informativnog Kontakt centra (npr. za BG je 011/3035-400) prema korisnicima usluga koji koriste između ostalog i plaćanje parking mesta mobilnim telefonom, a gde korisnici mogu da saopšte žalbe, reklamacije, predloge i sugestije.
Cene
Cena SMS poruke sa poslatim zahtevom za plaćanje parkinga je 4,99 dinara + cena parkiranja u zavisnosti od grada i u zavisnosti od zone parkiranja. Molimo vas pogledajte cenu parking prostora direktno na parking mestu u gradu u kojem se nalazite.

Sve cene prikazane su sa uračunatim PDV-om.