PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE POZIVI I PORUKE GOVORNA POŠTA

Share this:

 

U periodima kada iz bilo kog razloga niste u mogućnosti ili ne želite da odgovorite na poziv, možete ga preusmeriti na Vašu govornu poštu i kasnije, kada budete želeli, preslušate ostavljene poruke.


Uslugu govorne pošte možete koristiti:

  • kada isključite telefon,
  • kada ste zauzeti,
  • kada ne želite da se javite na telefon ili
  • pri svakom dolaznom pozivu, ukoliko to želite.

U bilo kom od navedenih slučajeva, ukoliko ste aktivirali govornu poštu i preusmerenje poziva koje sami podešavate, pozivi koji su Vam upućeni biće primljeni na govornu poštu i moći ćete da ih preslušate onda kada Vi to budete želeli.


Pri podešavanju aparata, broj koji je potrebno da unesete kao broj na koji se vrši preusmeravanje je 909.


Kako aktivirate sistem govorne pošte?

Šta kada aktivirate govornu poštu?

Opcije i komande za kretanje po menijima

Zajednički pristup – Common Access

Korišćenje i tarifiranje usluge govorne pošte u roamingu