PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE POZIVI I PORUKE MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ DODAJ MEĐUNARODNE POZIVE

Share this:

 

Dodaj međunarodne pozive (za aktivacije do 1. decembra 2021.)


Bliži nego ikad! Razgovarajte povoljno i jednostavno sa celim svetom!


Od sada više ne morate da vodite retke i kratke razgovore sa dragim osobama, prijateljima i poslovnim partnerima iz inostranstva. Vreme je da se opustite, jer je Yettel dodatak za međunarodne pozive jedan od najpovoljnijih i najjednostavnijih načina za pozivanje ka fiksnim i mobilnim mrežama širom sveta, omogućavajući Vam da pozivate inostranstvo po ceni već od 5,9 dinara po minuti!


A ono što ovu Yettelovu ponudu svrstava u sam vrh na našem tržištu je njena jednostavnost – Yettel tarifni dodatak za međunarodne pozive po ovim cenama omogućava direktne pozive ka inostranstvu sa mobilnog telefona, bez prethodnog pozivanja nekog lokalnog broja, bez ukucavanja zvezdica, taraba i tajnih kodova. Jednostavnije rečeno, sa Yettel tarifnim dodatkom možete da pozivate broj u inostranstvu direktno iz svog telefonskog imenika po ceni od 5,9 dinara po minuti!


Deaktivacija
Cena
Uslovi korišćenja
Deaktivacija

Postpejd korisnici Yettel dodatak „Dodaj međunarodne pozive“ mogu da deaktiviraju na sledeći način:
 
 • slanjem besplatnog SMS-a u formatu „ MP STOP” na broj 9000
 • preko „Mog Menija” na kodu *111#
 • pozivanjem govornog automata 063/9000 (taster 2, opcija 6)
 
Pripejd korisnicima se ovaj dodatak automatski deaktivira nakon 30 dana od trenutka korišćenja ili dok se ne potroši.
Cena

Mesečna pretplata: 199 dinara (sa PDV-om)
 
Cene poziva ka mobilnim i fiksnim mrežema u okviru ovog tarifnog dodatka date su u tabeli. 


Država

                           

Cena za pozive
ka fiksnim mrežama
 (din/min)
Cena za pozive
ka mobilnim mrežama
(din/min) *
Cene za pozive ka
Premium brojevima
 (din/min)****


Albanija

Cena

19,9 37,9 54,9
Pozivni broj mreže +355 +3556 -


Australija

Cena 5,9 32,9 119,9
Pozivni broj mreže
+61 +614, +6114, +6116 -


Austrija

Cena 5,9 19,9
64,9
Pozivni broj mreže +43

+43644, +43650, +43651, +43652,

+43653, +43655, +43657, +43659,

+43660, +43661, +43663, +43664,

+43665, +43666, +43667, +43668,

+43669, +4367, +4368, +4369

+43711,

+43730,

+43740,

+43810,

+43820, +439


Belgija

Cena 5,9 19,9 64,9
Pozivni broj mreže

+32

+32460, +32468, +3247, +3248,

+3249, +327

+32463,

+32466,


Bosna i Hercegovina


Cena 19,9 37,9 54,9
Pozivni broj mreže +387 +3876

+387703005,

+38703006,

+38703007,

+38703008


BugarskaCena 5,9 19,9 54,9
Pozivni broj mreže +359

+35948, +35987, +35988, +35989,

+35998

+359882970

Crna Gora

(osim One Crna Gora/Promonte)

Cena 19,9 37,9 54,9
Pozivni broj mreže +382 +382 -


Češka Republika

Cena 5,9 19,9 64,9
Pozivni broj mreže +420 +4206, +4207, +4209 +42084


Danska

Cena 5,9 19,9 64,9
Pozivni broj mreže +45

+4531, +4540, +4541, +4542, +4550,

+4551, +4552, +4553, +4560, +4561,

+4571, +4581

-


Finska

Cena 5,9 19,9 64,9
Pozivni broj mreže +358 +3584, +35850 -


Francuska

Cena 5,9 19,9 64,9
Pozivni broj mreže
+33 +336, +337

+338,

+3363800,

+3364000,

+3364001,

+3364002,

+3364003,

+3364004


Grčka

Cena 5,9 19,9 54,9
Pozivni broj mreže +30 +3069, +3094 -


Holandija

Cena 5,9 19,9 64,9
Pozivni broj mreže +31 +316

+3166, +3167,

+318, +319


Hong Kong

Cena 5,9 5,9 89,9
Pozivni broj mreže +852 +852 -


Hrvatska

Cena 19,9 37,9 54,9
Pozivni broj mreže +385 +3859 -


Indija

Cena 5,9 5,9 89,9
Pozivni broj mreže +91 +91 -


Irak

Cena 5,9 32,9 89,9
Pozivni broj mreže +964 +964664, +9647 -


Italija

Cena 5,9 19,9 64,9
Pozivni broj mreže +39 +393

+39878,

+39144, +39166,

+39178, +39199,

+3984, +39892


Izrael

Cena 5,9 19,9 89,9
Pozivni broj mreže +972 +9725, +9721515, +9721535 -


Japan

Cena 5,9 32,9 89,9
Pozivni broj mreže +81 +8170, +8180, +8190 -


Južnoafrička Republika

Cena 5,9 32,9 119,9
Pozivni broj mreže +27

+27603, +27604, +27605, + 2772,

+2772, +2773, +2774, +2776, +2778,

+2781, +2782, +2783, +2784, +2785

-


Kanada

Cena 5,9 5,9 89,9
Pozivni broj mreže +1** +1** -


Kina

Cena 5,9 5,9 89,9
Pozivni broj mreže +86 +86 -


Kipar

Cena 5,9 19,9 64,9
Pozivni broj mreže +357

+35794, +35795, +35796, +35797,

+35799

-


Luksemburg

Cena 5,9 19,9 64,9
Pozivni broj mreže
+352 +3526 -


Mađarska

Cena 5,9 32,9 54,9
Pozivni broj mreže +36 +3620, +3630, +3670 -


Makedonija

Cena 19,9 37,9 54,9
Pozivni broj mreže +389 +3897

+38982,

+38988


Malta

Cena 5,9 19,9 64,9
Pozivni broj mreže +356 +3567, +3569 -


Meksiko

Cena 5,9 32,9 89,9
Pozivni broj mreže +52 +521 -


Nemačka

Cena 5,9 19,9 64,9
Pozivni broj mreže +49 +4915, +4916, +4917

+49180,

+49900


Norveška

Cena 5,9 19,9 64,9
Pozivni broj mreže +47 +474, +4758, +4759, +479

+470,

+471881, +471882,

+478


Novi Zeland

Cena 5,9 32,9
Pozivni broj mreže +64
+642
-


Poljska

Cena 5,9 19,9 64,9
Pozivni broj mreže +48

+4850, +4851, +4860, +4866,

+4869, +4872, +4879, +4888

+48118913,

+482219888,

+482219889


Rumunija

Cena 5,9 19,9 54,9
Pozivni broj mreže +40 +407 -


Rusija

Cena 19,9 19,9 89,9
Pozivni broj mreže +7 +7
+7954, +7803,
+7809


SAD

Cena 5,9 5,9 89,9
Pozivni broj mreže +1** +1** -


Slovačka

Cena 5,9 19,9 64,9
Pozivni broj mreže +421 +4219 -


Slovenija***

Cena 5,9 19,9 64,9
Pozivni broj mreže +386

+38620, +38621, +38630, +38631,

+38640, +38641, +38650, +38651,

+38660, +38661, +38670, +38671

-


Španija

Cena 5,9 19,9 64,9
Pozivni broj mreže +34 +346, +347

+3470, +3480,

+3490


Švajcarska

Cena 5,9 19,9 64,9
Pozivni broj mreže +41

+4170, +4172, +4173, +4176, +4177,

+4178, +4179, +418

+4174, +4175,

+4184,

+41860, +4190


Švedska

Cena 5,9 19,9 64,9
Pozivni broj mreže +46 +467

+4674, +4677,

+46900, +46939,

+46944, +4699


Turska

Cena 5,9 19,9 64,9
Pozivni broj mreže +90 +9050, +9053, +9054, +9055

+9059, +908,

+909


Ukrajina

Cena 5,9 19,9 64,9
Pozivni broj mreže +380

+38063, +38066, +38067,

+38068, +38039, +38050, +3809

-


Velika Britanija

Cena 5,9 19,9 64,9
Pozivni broj mreže +44

+4471, +4472, +4473,

+4474, +4475, +4477, +4478, +4479

+4470, +4476,

+448, +449


* Zbog gotovo svakodnevnih promena u pozivnim brojevima mreža širom sveta, Yettel ne može da garantuje da među navedenim pozivnim brojevima za mobilne mreže nisu obuhvaćene i neke fiksne. Kako bi korisnici bili zaštićeni od neplaniranih troškova, svi pozivi biće tarifirani kako je i navedeno u tabeli. To bi na primeru Albanije značilo da će svi pozivi ka brojevima koji počinju sa +3556 biti tarifinari po ceni od 37.9 din/min, bez obzira da li su tim pozivnim brojem obuhvaćeni i neki fiksni telefonski brojevi. Reklamacije po ovom osnovu neće biti uvažavane.

 

** Pozivni broj +1 se, pored Kanade i SAD, odnosi i na još neke države/teritorije u Severnoj Americi. Cena navedena u tabeli se odnosi samo na pozive ka destinacijama u Kanadi i SAD, kao i ka njihovim mobilnim operatorima. Pozivi ka svim drugim destinacijama i mobilnim mrežama koje nisu u Kanadi i SAD, a potpadaju pod pozivni broj +1 nisu obuhvaćeni Yettel dodatkom i biće tarifirani po redovnoj ceni koja važi za 4. zonu međunarodnog saobraćaja (119.9 din/min).

 

*** Pozivi ka fiksnoj i mobilnoj mreži IPKO koja ima slovenački pozivni broj, ali funkcioniše na Kosovu i Metohiji (pozivni brojevi +386437, +386432, +386433, +386434 i +38649 nisu obuhvaćeni Yettel dodatkom i tarifiraće se po redovnoj ceni koja važi za 2. zonu međunarodnih poziva (64.9 din/min).

 

**** Pozivi ka Premium brojevima se naplaćuju po redovnoj ceni koja važi za zonu međunarodnog saobraćaja u kojoj se određena zemlja nalazi.

 

Napomena:

Sve cene prikazane su sa uračunatim PDV-om.

Ovaj Yettel dodatak ne mogu da aktiviraju korisnici Yettel internet paketa.

Naknada za uspostavu veze se ne naplaćuje, a pozivi se tarifiraju zaokruživanjem na minut.

Uslovi korišćenja

Pripejd korisnici:
 
 • Yettel dodatak važi 30 dana od dana aktivacije.
 • Korisnik ne može da aktivira Yettel dodatak ukoliko nema dovoljno novca na računu.
 • Ukoliko pripejd korisnik želi da se prebaci na postpejd, a već koristi Yettel dodatak, on neće biti prenet na njegov postpejd račun.
 • Ukoliko pripejd korisnik želi da promeni tarifni paket u okviru pripejda, a već ima aktiviran Yettel dodatak, oni neće biti preneti na njegov novi tarifni paket samo u slučaju da korisnik želi da promeni tarifni paket iz Jedna Cena i Više Priče u Moje Vreme.
 
 
Postpejd korisnici:
 
 • Naknada za uspostavu veze se ne naplaćuje, a pozivi se tarifiraju zaokruživanjem na minut
 • Yettel dodatak se plaćana mesečnoj osnovi.
 • Yettel dodatak se aktivira od dana zahteva.
 • Zahtev za deaktivaciju Yettel dodatka će biti realizovan od momenta prijema zahteva.
 • Pretplata na Yettel dodatak se automatski produžava sve dok korisnik ne otkaže pretplatu na dodatak koji je izabrao.
 • Postpejd korisnici mogu u toku jednog meseca da izvrše deaktivaciju i ponovnu aktivaciju Yettel dodatka iste vrste.
 • Prilikom promene vlasništva korisnik gubi trenutno aktivirane Yettel dodatke.