PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE POZIVI I PORUKE SMS

Share this:

 

Kratke, odnosno SMS, poruke omogućavaju da razmenjujete tekstualne poruke sa korisnicima drugih mobilnih mreža. Ovu uslugu možete da koristite ukoliko imate aktiviranu uslugu "slanje kratkih poruka".

Kada vam je usluga aktivirana, neophodno ju je aktivirati i na samom telefonu, kako biste bili u prilici da razmenjujete poruke.


Da biste na vašem telefonu aktivirali ovu uslugu potrebno je izvršiti sledeća podešavanja:

 • u okviru glavnog menija izabrati opciju MESSAGES (ili MAIL u zavisnosti od vrste aparata)
 • zatim izabrati opciju koja omogućava podešavanje osnovnih parametara vezanih za slanje poruka (MESSAGE SETTINGS, SEND MESSAGE OPTIONS ili sl.)
 • neophodno je uneti, tj. podesiti sledeće parametre:
  • broj servisnog centra (MESSAGE CENTER NUMBER, SERVICE CENTER ili sl.): ovde je potrebno uneti Yettelov servisni centar za slanje poruka: +38163100100
  • oblik poruke: u zavisnosti od vrste aparata izaberite jednu od sledeće četiri opcije: SMS, TEXT, DEFAULT ili STANDARD
  • dužina trajanja poruke (MESSAGE VALIDITY): u ovoj opciji izaberite 24 časa

Cena svakog poslatog nacionalnog SMS-a zavisi od tarifnog paketa koji koristite.

 
SMS ka inostranstvu
Dužina SMS poruke
SMS ka inostranstvu

Cene slanja kratkih SMS poruka ka inostranstvu: 19,90 dinara po jednoj poslatoj poruci za sve Yettelove korisnike.

Sve cene prikazane su sa uračunatim PDV-om.


Slanje SMS poruke naplaćuje se odmah nakon slanja poruke. Isporuka SMS poruke ka međunarodnoj destinaciji je moguća jedino ako se destinacija nalazi na spisku roming partnera.

Dužina SMS poruke

Standardne tekstualne poruke sadrže do 160 karaktera (slova, brojevi, znakovi) međutim, nova generacija SMS poruka dozvoljava slanje poruka koje su duže od 160 karaktera.


Mobilni telefoni novijih generacija podržavaju dva načina kodiranja SMS poruka, što i utiče na način tarifiranja:

 • 7-bitni GSM Alphabet kod (ASCII), koji ne podržava znakove č, ć, đ, š i ž i može sadržati maksimalno 160 karaktera;
 • 16-bitni Unicode2 kod, koji omogućava korišćenje znakova č, ć, đ, š i ž i može sadržati do 70 znakova. Korišćenjem pomenutih znakova (slova latiničnog i ćiriličnog pisma), duža poruka odnosno poruka koja sadrži više od 70 znakova tarifira se kao niz „kratkih“ SMS poruka.

U zavisnosti od modela mobilnog aparata, ukoliko primaoc SMS-a koristi telefon koji podržava duže poruke, primiće jednu poruku, u suprotnom isporučiće se niz „kratkih“ SMS poruka.


Poruke koje sadrže više od 160 standardnih karaktera, (odnosno 70 specijalnih karaktera), biće tarifirane i u specifikaciji ostvarenog saobraćaja prikazane kao odvojene „kratke“ SMS poruke.


Napomena

Pojedini modeli aparata, na ekranu prikazuju broj poruka koji će biti naplaćen (ukupan broj raspoloživih karaktera/broj poruka).

Takođe, u zavisnosti od opcije izbora jezika na samom aparatu, neki modeli mobilnih aparata sve poruke kodira kao Unicode2, iako ne sadrže specijalne znakove (slova ćirilice i latinice).


U situacijama kada poruka sadrži animacije ili neku od grafičkih sličica koje podržavaju mnogi aparati, a koje se koriste u okviru teksta poruke, vršiće se binarno kodiranje znakova i poruka će u tom slučaju imati maximalno raspoloživih 144 karaktera.


Takođe, slanje (kratkih i dužih) SMS poruka na više korisničkih brojeva, tarifira se kao da je poslata svakom primaocu posebno.