PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE POZIVI I PORUKE POZIV NA ČEKANJU

Share this:

 

Ako u toku razgovora stigne novi poziv, korisnik će o tome biti obavešten zvučnim signalom. Pritiskom na zelenu slušalicu (OK, YES ili sl. u zavisnosti od modela aparata) veza koja je u toku se stavlja na čekanje i prihvata se novi poziv.

Pošto su oba poziva aktivna, pritiskom na zelenu slušalicu naizmenično se može komunicirati sa oba sagovornika.

Ukratko, mobilni telefon funkcioniše kao da ima dve istovremene linije.

Aktiviranje poziva na čekanju na samom aparatu može se izvršiti ili izborom odgovarajuće opcije u meniju (CALL WAITING OPTIONS ili sl.) ili unosom univerzalne šifre *43# i potvrda (YES, zelena slušalica ili OK).
Deaktiviranje poziva na čekanju na samom aparatu može se izvršiti ili izborom odgovarajuće opcije u meniju (CALL WAITING OPTIONS ili sl.) ili unosom univerzalne šifre #43# i potvrda (YES, zelena slušalica ili OK).
 
Poziv na čekanju pretstavlja jednu od osnovnih usluga, a Yettelovi korisnici ovu uslugu dobijaju automatski aktiviranu.