O YETTELU PRIVATNOST PRILIKOM SELEKCIJE PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U DRUGE DRŽAVE
 

Prenos podataka o ličnosti u druge države


Po pravilu, Yettel nema praksu da prenosi podatke o ličnosti Kandidata u druge države koje su van liste država sa obezbeđenim primerenim nivoom zaštite podataka o ličnosti. Smatra se da je primereni nivo zaštite obezbeđen u državama i međunarodnim organizacijama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama za koje je Evropska unija utvrdila da obezbeđuju primereni nivo zaštite. Takođe, Vlada Republike Srbije je utvrdila listu država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija koje obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.