O YETTELU PRIVATNOST PRILIKOM SELEKCIJE KAKO PRIKUPLJAMO PODATKE O LIČNOSTI KANDIDATA
 

Kako prikupljamo podatke o ličnosti kandidata


Yettel prikuplja podatke o ličnosti Kandidata na različite načine. U najvećem broju slučajeva, informacije dobijamo direktno od Kandidata prilikom prijavljivanja za određeno radno mesto kao i prilikom pripreme ugovora o radu u cilju njegovog zaključivanja. Određene podatke Yettel prikuplja od trećih strana ili ih Yettel prima iz drugih izvora, kao što su javni registri. Određene podatke o ličnosti prikupljamo i tokom sprovođenja procesa selekcije kandidata.

Podatke prikupljamo direktno od Kandidata:
 • prilikom prijave za otvoreno radno mesto u Yettelu;
 • tokom sprovođenja procesa selekcije (na primer prilikom intervjuisanja Kandidata, iz upitnika koji popunjavaju Kandidati u najužem krugu selekcije);
 • u procesu koji prethodi zaključenju ugovora o radu sa izabranim Kandidatom (u cilju izrade ugovora o radu);
 • prilikom zaključenja ugovora o radu sa izabranim Kandidatom koji je prihvatio ponudu Yettela;
Podatke prikupljamo od trećih strana:
 • iz javno dostupnih izvora (profili na društvenim mrežama, internet pretraživači,..) kada smatramo da je potrebno da utvrdimo da li Kandidat ispunjava etičke standarde ponašanja u skladu sa ovim Obaveštenjem, odnosno u cilju provere Kandidata pre stupanja u radni odnos;
 • od nadležnih organa a u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije. U tim slučajevima podatke nam dostavljaju nadležni organi;
 • od drugih izvora (na primer od prethodnih poslodavaca kod kojih Kandidat više nije u radnom odnosu,..);
 • kada nam podatke o ličnosti kandidata dostave naši zaposleni koji žele nekoga da preporuče za otvoreno radno mesto u Yettelu. U slučaju da Preporučeni kandidat pokaže interesovanje za radno mesto i potvrdi da želi da učestvuje u procesu selekcije za konkretno radno mesto, on/ona postaje Kandidat nakon čega Yettel prikuplja i obrađuje njegove/njene podatke o ličnosti u skladu sa ovim Obaveštenjem.
Podatke prikupljamo tokom sprovođenja procesa selekcije kandidata:
 • nastale izradom testova stečenih znanja i radnih veština;
 • sadržane u zapisnicima sa obavljenih intervjua sa Kandidatima;
 • iz testova ličnosti;
 • Iz upitnika koji popunjavaju samo Kandidati u najužem krugu selekcije.