O YETTELU PRIVATNOST PRILIKOM SELEKCIJE STUPANJE NA SNAGU I AŽURIRANJE OBAVEŠTENJA O PRIVATNOSTI
 

Stupanje na snagu i ažuriranje Obaveštenja o privatnosti


Ovo Obaveštenje o privatnosti stupa na snagu danom objavljivanja istog na Yettelovoj internet stranici i od tog momenta prethodne verzije Obaveštenja prestaju da važe.

Obaveštenje o privatnosti može biti izmenjeno ili dopunjeno usled izmena važećeg zakonodavstva, na inicijativu Yettela, kandidata ili nadležnog organa (npr. Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja i podataka o ličnosti). U tom smislu, preporučuje se da Kandidati redovno proveravaju Obaveštenja o privatnosti podataka na Yettelovoj internet stranici.