O YETTELU PRIVATNOST PRILIKOM SELEKCIJE KOME PROSLEĐUJEMO PODATKE O LIČNOSTI NAŠIH KORISNIKA
 

Kome prosleđujemo podatke o ličnosti naših korisnika


Obrađivači podataka o ličnosti


Obrađivači podataka o ličnosti jesu fizička ili pravna lica koja obrađuju podatke o ličnosti u ime Yettela, a koje je Yettel obredio kao obrađivače po osnovu međusobno potpisanog ugovora. Oni nemaju pravo da obrađuju podatke o ličnosti koji su im dostavljeni u druge svrhe osim za obavljanje poslova koje im dodeljuje Yettel, a po osnovu ugovora. Obrađivači su dužni da se pridržavaju svih pismenih uputstava Yettela.


Yettel preduzima sve neophodne mere kako bi osigurao da se angažovani obrađivači strogo pridržavaju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i pisanih uputstava Yettela, kao i da su preduzeli odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu podataka o ličnosti.

 

Primer

 
Nadležni organi

Ukoliko se kvalifikuju za najuži krug Kandidata ili budu izabrani Kandidat, podaci o ličnosti Kandidata mogu biti dostavljeni nadležnim državnim organima gde je to potrebno u cilju ispunjavanja legitimnog interesa Yettela odnosno opravdanog interesa Yettela zasnovanog na zakonu ili ispunjavanja zakonom propisanih obaveza.