PRIVATNI KORISNICI USLUGE ROMING POSTPEJD ROMING TARIFA MB DO KRAJA DANA DETALJNE INFORMACIJE ROMING TARIFI MB DO KRAJA DANA

Share this:

 

Nakon što potrošite dnevnu kvotu, ukoliko vam je potrebna dodatna količina internet saobraćaja, možete je aktivirati brzo i jednostavno, besplatnim pozivom na broj *120*10# (ako koristite Roming tarifu 10MB do kraja dana) ili *120*50# (ako koristite Roming tarifu 50MB do kraja dana), ili slanjem SMS poruke sa tekstom „JOS 10MB“ ili „JOS 50MB“ na broj 9000 (zbog specifičnosti usluge, aktivacija dodatne kvote putem poziva i SMS-a je omogućena i za poslovne korisnike).


SMS poruka se naplaćuje prema važećem cenovnikuza Roming tarifu MB do kraja dana, za zemlju u kojoj se nalazite. Korisnici mogu da aktiviraju samo onu dodatnu kvotu koja je identična njihovoj osnovnoj kvoti – tako korisnici koji koriste Roming tarifu 10MB do kraja dana mogu da aktiviraju samo dodatnu kvotu od 10MB, a korisnici koji koriste Roming tarifu 50Mb do kraja dana mogu da aktiviraju samo dodatnu kvotu od 50 MB. Dodatna kvota može da se aktivira neograničen broj puta u toku dana. Dodatnu kvotu je moguće aktivirati samo nakon što se potroši sav internet saobraćaj iz dnevne kvote ili prethodno aktivirane dodatne kvote.
Stanje preostalog saobraćaja u dnevnoj ili dodatnoj kvoti korisnici mogu u svakom trenutku da provere besplatnim pozivom na *110#..
 
Dnevna ili dodatna kvota važe do ponoći po srednjeevropskom vremenu (tj. vremenu u Srbiji), bez obzira na to u kojoj zemlji se korisnik nalazi. Usled tehničkih ograničenja, ne možemo da garantujemo da će važenje kvote biti tačno do ponoći, već je stvarni rok važnosti kvote do nekog trenutka u periodu između 00:00 i 01:00h po vremenu u Srbiji. Tokom tog perioda kvota se u jednom trenutku resetuje, i počinje da se primenjuje dnevna kvota za naredni dan.

Pored ušteda koje korisnici do sada mogli da ostvare za odlazne i dolazne pozive, sada postoji mogućnost velikih ušteda i za internet saobraćaj u romingu.

 

U Roming tarifi 10MB do kraja dana, prva 3MB saobraćaja se naplaćuju prema utrošenom saobraćaju, po jednom kilobajtu, bez zaokruživanja! Cena po kilobajtu u Zoni 1 (sve evropske zemlje osim Rusije) iznosi 0,35 dinara. To znači da će korisniku, ako u toku jednog dana potroši npr. 50 kB, taj saobraćaj biti naplaćen 16,5 dinara.

 

Ukoliko korisnik (u Zoni 1) u toku jednog dana potroši 3MB, to će mu biti naplaćeno 1.090 dinara, a narednih 7MB su potpuno besplatni! To praktično znači da korisnik u ovom slučaju ne može da napravi dnevnu potrošnju veću od 1.090 dinara, osim ukoliko to sam ne želi, tj. ako ne aktivira dodatnu kvotu. Na ovaj način se sprečava da pametni telefoni bez znanja korisnika naprave ogromne račune.


U satelitskim, pomorskim i avio mrežama, važe cene i uslovi Standardne roming tarife. Više informacija pogledajte na sledećoj stranici.

 

Deaktivacija


Ukoliko želite da se sa Roming tarife MB do kraja dana vratite na Standardnu roming tarifu, to može da učini na jedan od sledećih načina:


  • Slanjem SMS poruke sa tekstom “TS STOP” na broj 9000 – ovaj način deaktivacije je moguć i iz rominga, s tim što se slanje ove SMS poruke naplaćuje prema standardnoj roming tarifi.
  • Pozivom Yettel Kontakt centra na 063/9000
  • U Yettel prodavnicama

Deaktivacija povoljnije Roming tarife MB do kraja dana podrazumeva automatski prelazak na Standard roming tarifu, a saobraćaj ostvaren od trenutka deaktivacije tarifiraće se u skladu sa cenovnikom Standard roming tarife.


Nakon pokušaja deaktivacije na bilo koji od gore navedenih načina, neophodno je da korisnik sačeka SMS poruku sa obaveštenjem o ishodu deaktivacije. Tek po prijemu SMS potvrde o uspešnoj deaktivaciji, ponovo počinje primena standardne roming tarife.