O YETTELU O NAMA PODACI O KOMPANIJI TERMINACIJE POZIVA U MOBILNOJ MREŽI

Share this:

 

Standardna ponuda za uslugu terminacije poziva u mobilnoj mreži Yettel d.o.o. Beograd

Ovom standardnom ponudom utvrđuju se uslovi za korišćenje usluge terminacije poziva u mobilnoj mreži Yettel d.o.o. od strane nacionalnih Interkonekcionih partnera.
 
Standardna ponuda Standardna ponuda koja stupa na snagu 1.9.2023. godine