O YETTELU O NAMA PODACI O KOMPANIJI TERMINACIJE POZIVA U FIKSNOJ MREŽI

Share this:

 

Standardna ponuda za uslugu terminacije poziva u fiksnoj mreži Yettel d.o.o. Beograd

Ovom standardnom ponudom utvrđuju se uslovi za korišćenje usluge terminacije poziva u fiksnoj mreži Yettel d.o.o. od strane nacionalnih Interkonekcionih partnera.
 
Aktuelna ponuda Standardna ponuda koja stupa na snagu 1.1.2023. godine