PRIVATNI KORISNICI USLUGE ROMING PRIPEJD

Share this:

 
Pripejd korisnici mogu da koriste usluge rominga, a jedini uslov je da na računu imaju dovoljno sredstava. Zbog toga pripejd korisnicima savetujemo da pre polaska na put dopune svoj račun iznosom koji će biti dovoljan da pokrije njihovu planiranu potrošnju.
 
Usled tehničkih ograničenja, pripejd korisnicima nije omogućeno direktno pozivanje iz svih mreža u kojima mogu da koriste usluge rominga. Spisak zemalja i mreža iz kojih je moguće direktno pozivanje možete pronaći u nastavku strane.  Iz većine mreža koje nisu navedene na ovom spisku, pozive možete da inicirate putem tzv. „povratnog poziva“.  
*123*broj telefona#
 
Broj telefona je najsigurnije uneti u međunarodnom formatu:

*123*00(kod zemlje)(kod mreže)(pretplatnički broj)#
Primer:
*123*0038163123456#
*123*00441711234567#
 
Usluge “povratnog poziva“ koristićete tako što ćete:
  • pozvati željeni broj u navedenom formatu;
  • nakon toga, dobićete poruku : "Vaš zahtev je prihvaćen. Molimo sačekajte. Yettel.";
  • sačekajte da Vaš telefon zazvoni i odgovorite na poziv (to je povratni poziv koji ste inicirali);
  • i na kraju, sačekajte da se uspostavi veza ka biranom broju.
Tarifiranje roming saobraćaja se za pripejd korisnike vrši u realnom vremenu, tako da će uobičajen način provere stanja preostalih sredstava na računu (*121#) pokazati realno stanje čak i kada ste u romingu.
 
Spisak zemalja iz kojih je moguće pozivanje