PRIVATNI KORISNICI USLUGE ROMING OPŠTE INFORMACIJE

Share this:

 

Šta je roming?

Roming je servis koji vam pruža mogućnost kontinuirane komunikacije i dok boravite u inostranstvu. Yettel nudi usluge rominga u mrežama više od 360 operatora u preko 160 zemalja sveta. Spisak zemalja u kojima možete da koristite roming možete pogledati ovde.
 

 

Uslovi za korišćenje rominga

 

Šta treba da proverim pre nego što krenem u inostranstvo?

 

Komunikacija u inostranstvu