PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE POZIVANJE KODOVA I POSEBNIH BROJEVA POZIVANJE KRATKIH KODOVA

Share this:

 

Usluge sa dodatnom vrednošću koje se dobijaju pozivom nekog od kratkih kodova naplaćuju se prema sledećem cenovniku:

Kratak kod
Cena (PDV uključen)
195,
118ab (a nije 0)
naplaćuju se po pozivu 29 RSD/poziv
11811 naplaćuju se po pozivu 40 RSD/poziv
19812 7,02 RSD za uspostavu poziva i 57,00 RSD/min
19813,
19818,
197ab (a=5,7, osim za 19777),
naplaćuju se po minutu 25 RSD/min
1987,
199aa (a=0,5,6,7),
19777
naplaćuju se po minutu 7,02 RSD/min,
uz uspostavu poziva po ceni od 7,02 RSD
198ab (a nije 1,5,6,7 i ab nije 12,13,18),
naplaćuju se po minutu 7,02 RSD/min,
uz uspostavu poziva po ceni od 36 RSD
Za navedena tarifiranja po minuti primenjuje se tarifiranje prema broju započetih minuta (60+60s).
Pozivanje ostalih kratkih kodova se tarifira po ceni od 25 rsd/min (PDV uključen).