PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE INTERNET YETTEL INTERNET SERVISI

Share this:

 

Yettel Pametna mreža vam omogućava jednostavan i brz pristup Internetu sa do pet puta bržim surfovanjem. Yettel Internet servisi su dostupni na celoj teritoriji Srbije koju pokriva Yettel Pametna mreža (mapa pokrivenosti). Doživite najbolje moguće iskustvo na uređaju po vašem izboru.


Parametri za podešavanje pristupa Yettel Internetu su:


Mobilni telefon

 • APN: internet
 • Username: yettel
 • Password: gprs

Laptop i tablet

 • APN: net
 • Username: yettel
 • Password: gprs
 
Prednosti
Mogućnosti
GPRS roming
Cena
Najčešća pitanja
Prednosti

GSM
 • Duže vreme pristupa Internetu (kao kod modemske fiksne veze)
 • Manja brzina prenosa podataka (9,6 Kbit/s)
 • Zauzetost linije za govornu komunikaciju u trenutku pregledanja Internet ili WAP sadržaja.
 
GPRS
 • Kraće vreme pristupa Internetu
 • Velika brzina prenosa podataka (u zavisnosti od aparata, brzine se kreću i do 53,6 Kbit/s)
 • Mogućnost primanja poziva i u toku pregledanja Internet ili WAP sadržaja
 • Novi koncept naplate zasnovan na količini prenetih podataka, a ne na vremenu trajanja konekcije.
 
Pristup GPRS-u 
U zavisnosti od svojih potreba ili specifičnosti aplikacije koju želite da koristite, GPRS mreži možete pristupiti na jedan od sledećih načina:
 • Putem Vašeg mobilnog telefona
 • Kombinacijom laptopa i mobilnog telefona opremljenog IC portom
 • Kombinacijom laptopa i mobilnog telefona opremljenog Bluetooth-om ili data kablom
 • Pomoću laptopa u koji se umeće PCMCI kartica
 • Korišćenjem Pocket PC ili PDA uređaja u kombinaciji sa compact flash karticom
 • Dodavanjem eksternog GPRS modema na Vaš Desktop računar
 
Neophodan preduslov jeste da na SIM kartici koja se nalazi u uređaju (mobilnom telefonu, modemu, PCMCIA,...) koji ćete koristiti za pristup GPRS mreži bude aktivirana GPRS usluga, kao i da uređaj podržava GPRS. Aktivacija GPRS servisa se obavlja pozivanjem Kontakt centra na broj 063/9000 i podrazumeva dodelu javnog APN: internet datom broju telefona.
Mogućnosti

Zahvaljujući velikoj brzini prenosa, GPRS omogućava: Korišćenjem GPRS mobilnog telefona: brz pristup WAP stranicama s obiljem korisnih informacija, Povezivanjem laptopa sa GPRS mobilnim telefonom, ili upotrebom PCMCIA kartice u laptopu, pristup svim Internet uslugama (elektronskoj pošti, web stranicama, bibliotekama softvera,...).  Za sve vreme trajanja GPRS konekcije, kod većine savremenih mobilnih telefona omogućena je i stalna dostupnost govornoj komunikaciji, jer čak i u trenutku pregledanja Internet ili WAP sadržaja, korisnik je dostupan i može da primi poziv.

Nove aplikacije 
GPRS u potpunosti omogućava korišćenje svih trenutno raspoloživih Internet aplikacija od e-maila i chat-a, preko pretraživanja Interneta i korišćenja FTP-a (File Transfer Protocol), do Internet prodaje.
Neke od usluga su:

E-mail 
Savremenim ljudima je od velikog značaja da imaju mogućnost pregleda svojih e-mail poruka i kada su u pokretu, što je omogućeno primenom GPRS tehnologije.

Informativni servisi 
Korisnicima GPRS-a omogućeno je primanje informacija najrazličitijeg sadržaja: od cena deonica, preko informacija o avionskim letovima, najnovijih vesti, sportskih rezultata, stanja na putevima, vremenske prognoze, do horoskopa i ostalih zabavnih servisa. Za razliku od sličnih informacija koje se mogu dobiti putem SMS-a, ove informacije ne moraju biti isključivo u tekstualnom obliku - to mogu biti i karte, grafikoni, animirane slike ili drugi tipovi vizuelnih informacija.

Pretraživanje Interneta 
GPRS tehnologija omogućava brže pretraživanje Interneta po znatno povoljnijoj ceni baziranoj na količini podataka razmenjenih preko mobilne mreže.

Prenos nepokretnih slika 
Fotografije, slike, razglednice, čestitke i prezentacije se mogu poslati i primiti preko mobilne mreže na isti način kao i putem fiksne mreže.

Prenos multimedijalnih sadržaja 
Uvođenjem GPRS tehnologije sadržaj poruka koje korisnici mogu razmenjivati znatno je obogaćen. Umesto dosadašnjih SMS tekstualnih poruka skromne dužine, sada je moguće slati poruke koje sadrže sliku, zvučni zapis i kraće video snimke.

Chat 
Chat servis omogućava tekstualno "ćaskanje" korisnika u realnom vremenu (za razliku od e-mail-a). Zbog sinergije sa Internetom, GPRS mobilnim korisnicima omogućava učestvovanje u postojećim Internet chat-grupama.
GPRS roming

Korisnici Yettel mreže već duže vreme GPRS uslugu mogu da koriste i u romingu. Sklopljeni su bilateralni sporazumi o GPRS roming saradnji sa nizom inostranih mobilnih operatera, a gotovo svakoga dana spisku se dodaju novi partneri iz sveta.


Usluga GPRS roming je omogućena svim post paid korisnicima Yettel mreže koji ispunjavaju uslove za roaming, u mrežama sa kojima Yettel ima ugovor o GPRS romingu.


GPRS roming u potpunosti omogućava korišćenje Internet aplikacija koje se trenutno koriste pomoću PC-a i van matične mreže korisnika, počev od e-mail-a i chat-a, preko pretraživanja Interneta i upotrebe FTP-a (File Transfer Protocol), do Internet prodaje. Zahvaljujući brzom i sigurnom prenosu podataka, omogućeno je i korišćenje POS (Point OF Sale) servisa za verifikaciju kreditnih i platnih kartica, pretraživanje baze podataka, terenska prodaja i korišćenje bankovnih aplikacija, a GPRS se takođe može koristiti i za telemetriju, distribucione sisteme (na primer za snabdevanje), dispečerske servise (policija, taksi) itd.


U svim mrežama sa kojima imamo sklopljen GPRS roming ugovor omogućeno je i korišćenje MMS usluge, ali je razmena MMS poruka moguća samo između Yettel korisnika bez obzira da li se oni nalaze u matičnoj ili mreži sa kojom imamo GPRS roming ugovor. Izuzetak su mreže iz Crne Gore, T-Mobile i Yettel, sa čijim korisnicima slanje i prijem MMS-a funkcioniše kao i sa korisnicima Yettel mreže. Korisnicima koji su u romingu naplatiće se prijem i slanje MMS-a po pravilima tarifiranja GPRS-a.


GPRS roaming se može koristiti na sledećim destinacijama: Evropa, Azija, Afrika, Severna Amerika, Južna Amerika, Australia.

Cena

Tarifiranje se vrši isključivo prema količini prenetih podataka, bez obzira na vreme koje korisnik provede na Internetu putem GPRS-a.
 
 • Postpejd korisnici: 1KB (kilobajt) podataka koje korisnik prenese iznosi 0,05 dinara (izuzev za korisnike Prenesi Plus tarifnih paketa gde cena 1KB iznosi 0,01 dinara)
 • Pripejd korisnici: 1KB (kilobjat) podataka koje korisnik prenese iznosi 0,06 dinara. Da bi mogao da koristi GPRS, pripejd korisnik treba da ima najmanje 20 dinara kredita.
 • Kombinuj korisnici: 1KB (kilobajt) podataka koje korisnik prenese iznosi 0,06 dinara
 
Za 1MB (megabajt) može se pregledati oko dvesta WAP stranica i poslati ili primiti oko 300 tekstualnih e-mail poruka. 

Sve cene prikazane su sa uračunatim PDV-om. 
Najčešća pitanja

Šta je GPRS?

GPRS predstavlja skraćenicu od General Packet Radio Service. To je nova tehnologija namenjena za prenos podataka u okviru postojeće GSM mreže. GPRS omogućava korisniku pristup javnoj Internet mreži ali i svim ostalim mrežama baziranim na IP protokolu. Ukratko, GPRS je novi način prenošenja podataka preko mobilnog telefona. Osim pristupa Internetu, GPRS omogućava i pristup standardnim WAP sadržajima preko mobilnog telefona, ali na mnogo brži i lakši način nego do sada.


Ko može da koristi GPRS?

GPRS mogu da koriste svi postpejd i pripejd korisnici Yettel mreže koji poseduju telefon koji podržava GPRS.


Šta znači naplata po količini prenetih podataka?

Znači da možete biti na WAP-u ili WEB-u neograničeno dugo, a biće Vam naplaćena samo količina prenesenih podataka, a ne vreme surfanja.

Prosečne veličine pojedinih dokumenata su:

 • 100 WAP stranica je približno 100KB
 • 1 WEB stranica je približno 100KB
 • 1 Word dokument (10 stranica teksta bez grafike) je približno 100KB
 • 1 e-mail (4000 znakova) je približno 3KB

Što je to 1MB?

To je merna jedinica za količinu podataka, a odgovara otprilike 800 normalnih WAP stranica, 400 e-mailova ili 90 stranica Word dokumenta. 1MB ima 1024KB.


Kako se koristi?

Korisnik koji poseduje mobilni telefon koji podržava GPRS može putem svog telefona samo jednim klikom biti na Internetu, odnosno pregledati Internet sajtove prilagođene tehnologiji mobilnih telefona, tzv. WAP-u. Za potpun pristup internetu preko GPRS-a potreban je notebook računar i mobilni telefon koji podržava GPRS. Telefon i računar mogu biti povezani kablom, infracrvenim portom ili bluetooth-om. Umesto GPRS telefona, mogu se koristiti i GPRS modemi formata PC kartica u koje se umeće SIM kartica. Postoje i eksterni GPRS modemi, koji se povezuju preko USB porta sa računarom, te se mogu povezati i sa desktop računarom.


Šta će se desiti u slučaju kada pristigne poziv na koji se želi odgovoriti u toku prenosa podataka putem GPRS-a?

Korisnik nesmetano može da odgovori na poziv i po završetku razgovora da nastavi započeti prenos podataka.


Da li je neophodan notebook da bi se koristile prednosti GPRS-a?

Ne, može se koristiti samo GPRS telefon da bi se surfovalo WAP stranicama. Isto tako, može se koristiti GPRS telefon da bi povezali PC na Internet. Takođe, GPRS može biti korišćen za sinhronizaciju baza, pregledanje bankovnih računa, korišćenje e-maila.


Koje su prednosti u odnosu na GSM?

 • Mnogo brži pristup (nekoliko sekundi)
 • Korisnik je u mogućnosti da bude non-stop povezan na GPRS mrežu (always on-line)
 • Mnogo veća brzina prenosa (max. 53.6Kbps)
 • Korisnik je u mogućnosti da primi poziv dok surfuje WAP-om ili Internetom
 • Naplata zasnovana na količini prenetih podataka, a ne na vremenu potrebnom za čitanje pojedinih sadržaja bez obzira koliko ste dugo spojeni na WAP ili na Internet, platitćete samo prenesene podatke, a ne i vreme surfovanja.

Koje su prednosti pristupa Internetu preko GPRS u odnosu na pristup preko fiksne mreže?

Mobilnost korisnika je glavna prednost GPRS-a. GPRS servis je dostupan na čitavoj teritoriji pokrivanja GSM mreže. To znači da se može pristupiti Internetu sa bilo kog mesta gde postoji signal Yettel mreže.


Kako se aktivira ova usluga?

Aktivacijom broja, automatski se aktivira i GPRS usluga.


Gde se sve može koristiti GPRS?

Na čitavoj teritoriji pokrivenoj Yettel mrežom.


Šta utiče na kvalitet ove usluge?

Na brzinu prenosa utiču karakteristike telefona. Mreža omogućava brzinu prenosa od 53.6 Kbps, ali svi modeli telefona ne mogu da podrže ovu brzinu. Na brzinu takođe može da utiče i položaj korisnika u odnosu na baznu stanicu. U zonama gde je lošiji signal mreže, korisnik će dobiti manji broj kanala i time će imati nešto manju brzinu prenosa.


Koji modeli mobilnih telefona podržavaju GPRS?

Svi noviji modeli telefona podržavaju GPRS. Spisak najčešće korišćenih telefona dat je na strani sa uputstvima za konfigurisanje.


Kako se podešava aparat za korišćenje GPRS-a?

Svaki model telefona zahteva poseban način podešavanja. Prema svojim mogućnostima korisnik može da odabere jedan od sledeća tri načina:

 1. Manuelno podešavanje. Uputstva za podešavanje telefona za GPRS nalaze se na stranici "Korisnički servis - Konfigurisanje".
 2. Slanje SMS poruke sa telefona. Noviji modeli marke Nokia i Ericsson mogu se setovati automatski, preko SMS poruke. Korisnik sa svog telefona šalje SMS poruku sa tekstom "GPRS" na broj 063/9000. Na telefon korisnika stići će konfiguraciona poruka koju treba da sačuva u telefonu.
 3. Slanje konfiguracione poruke sa interneta. Unošenjem svog broja telefona na stranici za automatsko GPRS konfigurisanje, korisnik "sam sebi" može poslati SMS poruku koja će automatski podesiti parametre za GPRS na njegovom telefonu.

Da li se GPRS može koristiti u romingu?

Korisnici Yettel mreže već duže vreme GPRS uslugu mogu da koriste i u roaming-u. Sklopljeni su bilateralni sporazumi o GPRS roaming saradnji sa nizom inostranih mobilnih operatera, a gotovo svakoga dana spisku se dodaju novi partneri iz sveta.


Kako funkcionišu dodatne usluge iz GSM-a u GPRS-u (npr: SMS ili WAP)?

SMS se može prenositi preko GPRS-a ili GSM-a. Korisnik sam bira na svom telefonu da li će SMS slati preko GPRS-a ili GSM-a. Kada je tarifiranje u pitanju, ono je identično kao do sada, što znači da se korisniku tarifira poslata poruka po istoj ceni kao i u GSM. WAP je moguće koristiti mnogo brže preko GPRS-a: osim kraćeg vremena pristupa i brzina surfovanja (otvaranja WAP stranica) je mnogo veća. Velika prednost jeste i tarifiranje prema količini prenetih podataka.


Koja je osnovna razlika između GPRS-a i GSM-a?

GSM

 • Duže vreme pristupa (dial up)
 • Manja brzina prenosa podataka (maksimalno 9.6 Kbps)
 • Zauzeta linija u vreme surfovanja WAP-om ili WEB-om
 • Tarifira se vreme koje je korisnik proveo on-line

GPRS

 • Kraće vreme pristupa
 • Velika brzina prenosa podataka (53.6 Kbps)
 • Mogućnost primanja poziva u vreme surfovanja WAP-om ili WEB-om
 • Naplata zasnovana na količini prenesenih podataka

Šta je to APN?

APN je skraćenica od Access Point Name. Predstavlja tačku konekcije GPRS mreže sa nekom spoljnom mrežom (internet, intranet, WAP). Ovo je glavni parametar koji je potrebno podesiti u telefonu. U Yettel mreži APN za pristup internetu i WAP je isti i naziva se internet.


Koji su parametri Yettel GPRS mreže?

APN = internet

Username = yettel

Password = gprs


Koja je brzina prenosa podataka preko GPRS-a?

Maksimalna brzina prenosa podataka je 53,6 Kbps. To je gotovo ista brzina koja se ostvaruje kada se na Internet povezuje putem fiksne telefonske mreže (kao na kućnom računaru).


Da li je korisnik dok je na Internetu nedostupan za dolazeće pozive?

Ne. Prednost GPRS-a je što je govorni kanal uvek slobodan, tako da se ne može desiti da korisnik propusti poziv dok je na Internetu. Sa lakoćom se može prebaciti sa poziva na korišćenje GPRS-a i obrnuto.


Da li se putem GPRS-a može bezbedno povezati na korporacijski LAN?

Putem GPRS-a moguće je pristupiti privatnoj intranet mreži neke kompanije. Tehnički je za ovakav pristup potrebno ostvariti vezu između Yettel GPRS mreže i intraneta kompanije (iznajmljena linija ili VPN putem javne internet mreže). Ova veza ostvaruje se preko posebnog APN-a dodeljenog toj kompaniji i samo zaposleni kompanije pretplaćeni na GPRS i na taj APN mogu pristupati kompanijskoj intranet mreži.