PRIVATNI KORISNICI USLUGE ROMING NAJČEŠĆA PITANJA KORISNIKA

Share this:

 

1. Šta je ono što najčešće utiče na neželjnu potrošnju internet saobraćaja u romingu? Kako sprečiti visoke račune u romingu?

 

2. Da li se u romingu naplaćuje provera stanja?

 

3. Zbog čega u romingu ne mogu da proverim stanje i dobijem podatke o zaduženju u realnom vremenu?

 

4. Da li se u romingu naplaćuje preslušavanje govorne pošte?

 

5. Kako se naplaćuje preusmerenje u romingu?

 

6. Kako se u romingu tarifira korišćenje interneta?

 

7. Da li roming tarifu Neograničeno 20 mogu da aktiviram u inostranstvu?

 

8. Koja je razlika između rominga i međunarodnog poziva?

 

9. Da li plaćam dolazne SMS poruke kada sam u romingu?

 

10. Kako se meni, kada sam u Srbiji, naplaćuje poziv ka broju koji je u romingu?

 

11. Zašto je roming u Srbiji skuplji u odnosu na EU?

 

12. Ja sam novi korisnik, kada ćete mi aktivirati roming uslugu?

 

13. Korisni i besplatni kratki kodovi u romingu i aktivacija usluga

 

14. Kako da proverim koja roming tarifa mi je aktivna na računu?