O YETTELU YETTEL SVAKI DAN OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI KAKO OBRAĐUJEMO PODATKE
 

U koje svrhe obrađujemo vaše podatke o ličnosti


Obrada podataka u svrhu izvršenja ugovora

Obrada podataka u svrhu izvršenja zakonskih obaveza

Obrada podataka po osnovu saglasnosti Korisnika

Obrada podataka po osnovu legitimnog interesa Yettela

 

Profilisanje


Profilisanje je svaki oblik automatizovane obrade podataka o ličnosti u vidu analize i procene specifičnih aspekata. On se koristi da bi se predvidela interesovanja i preferencije fizičkog lica. U vezi sa ovim Obaveštenjem, kompanija Yettel vrši profilisanje:


U cilju određivanja najbolje ponude za Korisnika

Za potrebe internih analiza

 

Prenos podataka o ličnosti u druge države


Po pravilu, Yettel nema praksu da prenosi podatke o ličnosti Korisnika u druge države koje su van liste država sa obezbeđenim primerenim nivoom zaštite podataka o ličnosti. Smatra se da je primereni nivo zaštite obezbeđen u državama i međunarodnim organizacijama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama za koje je Evropska unija utvrdila da obezbeđuju primereni nivo zaštite.
 

Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti


Yettel čuva podatke o ličnosti korisnika onoliko dugo koliko je opravdano, a u svrhe navedene u ovom Obaveštenju o privatnosti ili onoliko koliko je potrebno da bismo ispunili obaveze u skladu s relevantnim zakonima.

Nakon isteka perioda za obradu ličnih podataka, ti podaci se anonimizuju ili brišu, osim ako je priložena reklamacija na proizvod ili uslugu u roku, sve do okončanja postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima (npr. Zakon o zaštiti potrošača i dr.).
 

Kako štitimo podatke o ličnosti


Strateški prioritet Yettela jeste da izgradi i održi poverenje između nas i naših Korisnika. Stoga je zaštita naših sistema i podataka o ličnosti veoma važna i za naše Korisnike i za Yettel. Naš glavni cilj jeste da Korisnici osete da su u sigurnim rukama kada koriste Aplikaciju. U skladu sa zahtevima važećeg zakonodavstva i po osnovu najboljih praksi, Yettel  preduzima neophodne tehničke i organizacione mere kako bi osigurao bezbednost podataka o ličnosti korisnika.

Da bi se obezbedila zaštita podataka o ličnosti korisnika, Yettel koristi napredne tehnologije u kombinaciji sa efikasnim upravljanjem bezbednosnim kontrolama. 

Kako bi se osigurala maksimalna zaštita podataka, u Yettelu je usvojen niz politika koje regulišu obradu podataka. Implementirani su različiti mehanizmi, poput obavezne obuke svih zaposlenih za rukovanje poverljivim i ličnim podacima, pristup podacima je dozvoljen samo ovlašćenim licima, postoje jake politike lozinki, kao i periodične interne i eksterne revizije implementiranih bezbednosnih kontrola. Sve implementirane kontrole u skladu su s međunarodnim standardima i okvirima za implementaciju (ISO27001, ISO 27701,COBIT), kao i s lokalnim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

U Yettelu je imenovan službenik zadužen za zaštitu podataka, a postoje i posebne službe koji se brinu o bezbednosti informacija i zaštiti od prevare. Oni pomažu u procesu zaštite i obezbeđivanja bezbednosti ličnih podataka i vode računa o njihovoj usklađenosti.