O YETTELU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA USLOVI KORIŠĆENJA ROMING DODATAKA EVROPA I SVET
 

Uslovi korišćenja roming dodataka Evropa i svet


Tarifni Dodaci Evropa i svet važe u svim zemljama Evrope i u sledećim zemljama sveta: Rusija, SAD, Kina, UAE, Dominikanska Republika, Egipat, Tajland, Indonezija. U zemljama Zapadnog Balkana (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Albanija) važe samo dodaci za minute i SMS poruke i to samo za pozive ka trećim zemljama.


Evropa i svet: 1 GB 7 dana nudi 1 GB internet saobraćaja tokom 7 dana (168 sati od trenutka aktivacije). 


Aktivacija ovog tarifnog dodatka je moguća na sledeće načine:

 • putem Yettel aplikacije
 • besplatnim pozivom direktnog USSD koda *135*35#
 • putem Biznis portala (za pravna lica)
 • pozivom ka Call centru
 • u Yettel prodavnici


Ako iskoristite celu kvotu od 1 GB internet saobraćaja pre nego što istekne vremensko važenje dodatka (168h od trenutka aktivacije), dalje korišćenje interneta će biti onemogućeno sve do isteka vremenskog važenja dodatka. 


U slučaju da potrošite saobraćaj iz dodatka pre isteka važenja, a želite da nastavite sa korišćenjem interneta u romingu, potrebno je da deaktivirate dodatak putem Yettel aplikacije ili besplatnim pozivom na *135*55#.


Dodatak možete aktivirati više puta, a dodeljeni saobraćaj se sabira i važi 168 sati od momenta poslednje aktivacije dodatka.


Nakon isteka vremenskog važenja dodatka, bez obzira na to da li ste iskoristili kvotu od 1 GB ili ne, internet saobraćaj u romingu se tarifira u skladu sa roming tarifom koja je aktivna na broju.


Ukoliko imate aktivan dodatak Evropa i svet: 1 GB 7 dana i otputujete u neku zemlju koja nije pokrivena ovim dodatkom, internet saobraćaj u romingu se tarifira u skladu sa roming tarifom koja je aktivna na broju.


Evropa i svet: 3 GB 15 dana nudi 3 GB internet saobraćaj tokom 15 dana (360 sati od trenutka aktivacije). Može se aktivirati više puta, a saobraćaj iz dodatka sabira se i važi 360 sati od momenta poslednje aktivacije. Aktivacija ovog dodatka moguća je na iste načine kao i za dodatak koji traje 7 dana. USSD kod za aktivaciju dodatka je *135*41#.


Evropa i svet: 25 minuta 7 dana i Evropa i svet: 50 minuta 15 dana nude minute koje možete iskoristiti za dolazni i odlazni saobraćaj u navedenim zemljama. U zemljama Zapadnog Balkana saobraćaj iz dodataka može se koristiti samo za pozive ka trećim zemljama.


Dodatke možete aktivirati na sledeće načine:

 • putem Yettel aplikacije
 • besplatnim pozivom direktnog USSD koda *135*33# (25 minuta 7 dana) ili *135*39# (50 minuta 15 dana)
 • putem Biznis portala (za pravna lica)
 • pozivom ka Call centru
 • u Yettel prodavnici


Evropa i svet: 50 SMS 7 dana i Evropa i svet: 100 SMS 15 dana nude saobraćaj za odlazne SMS poruke iz rominga navedenih zemalja. U zemljama Zapadnog Balkana saobraćaj iz dodataka može se koristiti samo za pozive ka trećim zemljama.


Dodatke možete aktivirati na sledeće načine:

 • putem Yettel aplikacije
 • besplatnim pozivom direktnog USSD koda *135*34# (50 SMS 7 dana) ili *135*40# (100 SMS 15 dana)
 • putem Biznis portala (za pravna lica)
 • pozivom ka Call centru
 • u Yettel prodavnici