O YETTELU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA USLOVI KORIŠĆENJA ROMING DODATAKA EVROPA 27
 

Uslovi korišćenja roming dodataka Evropa 27


Tarifni dodaci Evropa 27 važe u svim mrežama operatora u sledećih 27 zemalja: Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Albanija, Hrvatska, Slovenija, Grčka, Turska, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Austrija, Nemačka, Italija, Švajcarska, Španija, Francuska (bez Monaka), Velika Britanija (bez Gibraltara i Kanalskih ostrva), Belgija, Holandija, Češka, Slovačka, Poljska, Danska, Švedska, Norveška, Luksemburg.

Evropa 27: 1 GB 7 dana nudi 1 GB internet saobraćaja tokom 7 dana (168 sati od trenutka aktivacije). 

Aktivacija ovog tarifnog dodatka je moguća na sledeće načine:
 • putem Yettel aplikacije
 • besplatnim pozivom direktnog USSD koda *135*5#
 • putem Biznis portala (za pravna lica)
 • pozivom ka Call centru
 • u Yettel prodavnici

Ako iskoristite celu kvotu od 1 GB internet saobraćaja pre nego što istekne vremensko važenje dodatka (168h od trenutka aktivacije), dalje korišćenje interneta će biti onemogućeno sve do isteka vremenskog važenja dodatka.

Ovaj dodatak ima prioritet u potrošnji u odnosu na druge roming dodatke ili saobraćaj iz paketa koji može da se koristi u romingu. U slučaju da potrošite saobraćaj iz dodatka pre isteka važenja, a želite da nastavite sa korišćenjem interneta u romingu sa roming tarifom koja je aktivna na broju ili sa korišćenjem saobraćaja iz nekog drugog dodatka, potrebno je da deaktivirate dodatak putem Yettel aplikacije ili besplatnim pozivom na *135*10#.

Dodatak možete aktivirati više puta, a dodeljeni saobraćaj se sabira i važi 168 sati od momenta poslednje aktivacije dodatka.

Nakon isteka vremenskog važenja dodatka, bez obzira na to da li ste iskoristili kvotu od 1 GB ili ne, internet saobraćaj u romingu se tarifira u skladu sa roming tarifom koja je aktivna na broju.

Ukoliko imate aktivan dodatak Evropa 27: 1 GB 7 dana i otputujete u neku zemlju koja nije pokrivena ovim dodatkom, internet saobraćaj u romingu se tarifira u skladu sa roming tarifom koja je aktivna na broju.

Evropa 27: 3 GB 15 dana nudi 3 GB internet saobraćaj tokom 15 dana (360 sati od trenutka aktivacije). Može se aktivirati više puta, a saobraćaj iz dodatka sabira se i važi 360 sati od momenta poslednje aktivacije. Aktivacija ovog dodatka moguća je na iste načine kao i za dodatak koji traje 7 dana. USSD kod za aktivaciju dodatka je *135*38#, a kod za deaktivaciju je *135*58#.

Evropa 27: 25 minuta 7 dana i Evropa 27: 50 minuta 15 dana nude minute koje možete iskoristiti za dolazni i odlazni saobraćaj u navedenim zemljama, izuzev zemalja Zapadnog Balkana (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Albanija) u kojima možete koristiti saobraćaj za pozive iz tarifnog paketa.

Dodatke možete aktivirati na sledeće načine:
 • putem Yettel aplikacije
 • besplatnim pozivom direktnog USSD koda *135*31# (25 minuta 7 dana) ili *135*36# (50 minuta 15 dana)
 • putem Biznis portala (za pravna lica)
 • pozivom ka Call centru
 • u Yettel prodavnici

Evropa 27: 50 SMS 7 dana i Evropa 27: 100 SMS 15 dana nude saobraćaj za odlazne SMS poruke iz rominga navedenih zemalja, izuzev zemalja Zapadnog Balkana (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Albanija) u kojima možete koristiti saobraćaj za SMS poruke iz tarifnog paketa.

Dodatke možete aktivirati na sledeće načine:
 • putem Yettel aplikacije
 • besplatnim pozivom direktnog USSD koda *135*32# (50 SMS 7 dana) ili *135*37# (100 SMS 15 dana)
 • putem Biznis portala (za pravna lica)
 • pozivom ka Call centru
 • u Yettel prodavnici