O YETTELU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA PROTECTHOR USLOVI KORIŠĆENJA
 

Kratki opis Aplikacije


ProtecThor aplikacija omogućava da na siguran način ispratite dešavanja vašeg deteta u digitalnom svetu, daje vam mogućnost da postavite određena pravila ali u isto vreme da date slobodu detetu da istražuje online sveti i da ostavi vreme za učenje i igru. Uz pomoć ove aplikacije dete se usmerava ka boljem sadržaju, tako što dozolite da dete koristi određene aplikacije I da uz pomoć sigurnog pretraživača istražuju online svet prilagođen njima. Aplikacija nudi krajnju transparentnost u korišćenju I pomaže prevazilaženju izazova za roditelje a to je sigurnost u korišćenju dečijeg telefona.

Usluga se sastoji iz dve aplikacije, na dečijem telefonu potrebno je da se instalira ProtecThor-Parental control aplikacija a roditelj može da koristi portal https://portal.protecthor.mobi/login ili da preuzme aplikaciju sa Google Play prodavnice - ProtecThor-Roditeljska aplikacija.


*Aplikacija je dostupna samo na Android operativnim sistemima.
*Aplikacija nije dostupna za korisnike Huawei uređaja.
*Aplikacija nije dostupna za korisnike Motorola uređaja E6i modela.
*Aplikacija nije dostupna za korisnike Nokia uređaja 1 Plus modela.
 

Uslovi korišćenja

 • Da bi korisnik pristupio Aplikaciji mora da bude konektovan na internet;
 • Internet saobraćaj se može aktivirati bez obzira na to koji tarifni paket se koristi, ukoliko je internet saobraćaj omogućen;
 • Korišćenje servisa u roming internet saobraćaju se naplaćuje po važećoj tarifi;
 • Cena aktivacije Aplikacije je regulisana Cenovnikom, koji je dat na sajtu yettel.rs za korisnike Yettel Srbija;
 • Korisnici će moći da aktiviraju Aplikaciju putem Yettel aplikacije ili web portala.
 • Internet saobraćaj podrazumeva kontinuirani protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenje Aplikacije;
 • Yettel zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja Aplikacije privremeno delimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja Aplikacije;
 • Yettel može kontaktirati korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom i pružanje informacija o njemu.

 

Tarifni dodatak

 
Korisnici će moći da aktiviraju dodatak putem Yettel aplikacije ili web portala.

ProtecThor dodatak se naplaćuje u iznosu od 109 RSD sa PDV-om mesečno.
 


Total paketiUkoliko si korisnik Go Smart ili Total paketa, u okviru Yettel aplikacije ili Yettel portala možeš da se odlučiš za ProtecThor kao dodatak koji možeš da koristiš bez dodatne nadoknade u okviru paketa.


 

Odgovornost i korišćenje ProtecThor aplikacije:


 • Yettel d.o.o. neće pružati nikakve informacije kompaniji Unicom-Systems d.o.o. o svojim korisnicima;
 • Politika privatnosti korišćenja ProtecThor aplikacije, su dati na portalu vlasnika Aplikacije https://protecthor.mobi/ProtecThor-Privacy-SR.html, te prilikom registracije ste u obavezi da se sa njima saglasite.
 • Za samo funkcionisanje Aplikacije u potpunosti odgovara vlasnik;
 • Podaci koje korisnik razmenjuje preko Aplikacije su isključiva odgovornost korisnika;
 • Yettel nije odgovoran i ne može da utiče na eventualne promene sadržaja i/ili funkcionalnosti aplikacija koje obezbeđuje vlasnik aplikacije. Uslučaju promena uslova korišćenja neke od aplikacija u ponudi, Yettel će obavestiti svoje korisnike u skladu sa Opštim uslovima.