O YETTELU O NAMA USLOVI KORIŠĆENJA BOOKMATE USLOVI KORIŠĆENJA

Share this:

 

Kratki opis Aplikacije


Bookmate je mobilna verzija aplikacije (u daljem tekstu: Aplikacija) koja omogućava pristup Bookmate sadržaju. Bookmate aplikacija svojim pretplatnicima nudi mogućnost čitanja e-knjiga, kao i slušanja audio knjiga iz biblioteke od preko milion naslova, kojima je moguć pristup u svakom trenutku, kada korisnik poželi.

Bookmate  aplikacija je dostupna na Android i iOS operativnim sistemima, kao i na web-u.
 
Yettel svim postpejd i pripejd korisnicima, fizičkim licima, i postpejd poslovnim korisnicima, na teritoriji Srbije (u daljem tekstu: korisnici) dodeljuje 10GB internet saobraćaja na mesečnom nivou, počev od aktivacije Bookmate aplikacije, a koji je namenjen isključivo za korišćenje u domaćem saobraćaju.
 

Uslovi korišćenja

 • Da bi korisnik pristupio Aplikaciji mora da bude konektovan na internet; 
 • Pre registracije Aplikacije, Korisnici će se upoznati sa uslovima korišćenja Aplikacije u okviru Bookmate aplikacije.
 • Roming internet saobraćaj neće biti obezbeđen i isti se naplaćuje po važećoj tarifi;
 • Internet saobraćaj se može aktivirati bez obzira na to koji tarifni paket se koristi, ukoliko je internet saobraćaj omogućen;
 • Cena aktivacije Aplikacije je regulisana Cenovnikom, koji je dat na sajtu yettel.rs za korisnike Yettel Srbija;
 • Korisnici će moći da aktiviraju Aplikaciju putem Yettel aplikacije ili web/Biznis portala;
 • Yettel ne snosi odgovornost ukoliko internet saobraćaj bude naplaćen, u slučaju da korisnik koristi bilo koji vid pristupa, a prethodno nije pravilno aktivirao Aplikaciju;
 • Ukoliko napuštate Bookmate okruženje, internet saobraćaj će biti naplaćen po standardnoj tarifi.
 • Internet saobraćaj podrazumeva kontinuirani protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenje Aplikacije;
 • Yettel zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja Aplikacije privremeno delimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja Aplikacije;
 • Ukoliko korisnik pristupa Aplikaciji putem druge mreže, (Wi-Fi, ADSL, mobile data drugog provajdera, kablovski internet...), Yettel neće obezbeđivati dodatni internet saobraćaj za ovu uslugu;
 • Yettel može kontaktirati korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom i pružanje informacija o njemu.

 

Tarifni dodatak

 
Korisnici će moći da aktiviraju dodatak putem Yettel aplikacije ili web/Biznis portala.
 
Bookmate tarifni dodatak se naplaćuje u iznosu od 599 RSD sa PDV-om mesečno.
 


Total, Play i Premium paketiUkoliko si korisnik Play Plus, Total 2, Total 4, Total 8, Total 15, Total 30 i Premium paketa, u okviru Yettel aplikacije ili Yettel portala možeš da se odlučiš za Bookmate kao dodatak koji možeš da koristiš bez dodatne nadoknade u okviru paketa, sa 10GB internet saobraćaja za korišćenje ove Aplikacije.

Bookmate je dostupan bez dodatne nadoknade i na određenim Play paketima. Za više informacija posetite Yettel aplikaciju ili portal.


Biznis Total i Moja Firma Total paketi


Ukoliko ste korisnik Biznis Total 15, Biznis Total 25, Biznis Total 100, Moja Firma Total 2, Moja Firma Total 4, Moja Firma Total 8, Moja Firma Total 12 i Moja Firma Total Platinum tarifnog paketa, u okviru Yettel aplikacije ili Biznis portala možete da se odlučite za Bookmate kao dodatak koji možete da koristite bez dodatne nadoknade u okviru paketa, sa 10GB internet saobraćaja za korišćenje ove Aplikacije.
 

Odgovornost i korišćenje Bookmate aplikacije:


 • Yettel d.o.o. neće pružati kompaniji Bookmate Ltd. podatke o ličnosti svojih korisnika;
 • Uslovi Bookmate korišćenja, uključujući i aplikaciju, su dati u okviru aplikacije vlasnika, te je korisnik prilikom aktivacije istog u obavezi da se sa istima upozna i saglasi;
 • Yettel odgovara samo za internet saobraćaj za pristup Aplikaciji;
 • Za samo funkcionisanje Aplikacije u potpunosti odgovara vlasnik;
 • Podaci koje korisnik razmenjuje preko Aplikacije su isključiva odgovornost korisnika;
 • Yettel ne odgovara za naplatu saobraćaja ukoliko dođe do konfiguracionih promena na strani Bookmate aplikacije, koje su u isključivoj nadležnosti vlasnika istih.

________________________________________
 
* Internet saobraćaj je namenjen korišćenju Bookmate aplikacije u domaćem saobraćaju. Yettel zadržava pravo na ograničenje internet saobraćaja za korišćenje Bookmate usluge kako bi svim korisnicima omogućio korišćenje ove Aplikacije po optimalnim uslovima.