O YETTELU O NAMA PODACI O KOMPANIJI OPŠTI USLOVI PONUDE ZA DOMAĆINSTVA
 

Opšti uslovi ponude za domaćinstva


Opštim uslovima utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga Yettel d.o.o. Beograd od strane fizičkih i pravnih lica. Opšti uslovi su obavezujući za Yettel i sve Korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako ugovorom Yettel i Korisnik ne dogovore drugačije.

 
Opšti uslovi za optički internet, digitalnu televiziju i fiksnu telefoniju Izmene opštih uslova za optički internet, digitalnu televiziju i fiksnu telefoniju Politika privatnosti Posebni uslovi za pružanje usluge distribucije medijskog sadržaja putem Interneta